visie ontwikkelen

Om succesvol te veranderen in een 21e eeuwse organisatie is een visie nodig. Bij het ontwikkelen van een visie komen vragen naar boven als:

  • Wie zijn wij?
  • Waar staan we voor?
  • Waar willen we naar toe?

Een visie inspireert, geeft energie en biedt focus. Een visie die leeft in een organisatie biedt ruimte en creativiteit. We helpen u graag bij het ontwikkelen van uw visie, en helpen u met het vertalen van deze visie naar de organisatie zodat deze ook leeft en geleefd wordt. Zodat de visie mensen bindt en richting geeft.

Het ontwikkelen van een visie bestaat uit 3 stappen:

  1. Missie – Wat is onze missie? Waarvoor zijn we hier als organisatie? Wat zijn onze waarden?
  2. Visie – Waar willen we naar toe? Vertalen in een concrete visie?
  3. Plan – Hoe gaan we dat realiseren? Uitwerken 5-jaren plan.

Naast uitwerken van bovengenoemde stappen ontwikkelen we samen met u een plan om de visie daadwerkelijk vorm in te geven in uw organisatie.

In samenwerking met Jam Visuals kunnen we uw visie ook visualiseren. Deze visual is heel goed bruikbaar als basisdocument voor een verandertraject, het laat de belangrijkste facetten van de visie zien. Ervaring leert dat het belangrijk is om een visie op verschillende manieren en herhaald te delen met elkaar. Naast tekst is een visual daarvoor heel waardevol. 

Samenvatting
Om succesvol te veranderen in een 21e eeuwse organisatie is een visie nodig.
In samenwerking met Jam Visuals kunnen we uw visie ook visualiseren. Deze visual is heel goed bruikbaar als basisdocument voor een verandertraject.

Trefwoorden 
visie, verandertrajecten, visual, ontwikkelen, verandertrajecten.