work21 experience

Bent u ook benieuwd wat het nieuwe werken (ofwel work21) voor uw organisatie betekent en wat de mogelijkheden zijn? Doe dan de work21 experience! Onze wereld en maatschappij is constant in beweging. Dit betekent dat organisaties zich continu moeten kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. En ook juist de mogelijkheden die ontstaan door de veranderingen goed benutten.

Veel organisaties maken gebruik van deze nieuwe mogelijkheden en blijven tegelijkertijd op een oude manier georganiseerd. Daardoor lopen ze aan tegen beperkingen en slagen ze er niet in snel en flexibel te handelen terwijl de omgeving dat wel verwacht. We noemen organisaties die zich kunnen aanpassen adaptief. Ze kunnen luisteren, nadenken, reageren en op het juiste moment de juiste oplossingen aanbieden aan de markt. Het zijn organisaties die duurzaam zijn, zorgen voor hun omgeving. De hierboven genoemde kenmerken zijn de eigenschappen van mensen. In adaptieve organisaties speelt de mens de meest belangrijke rol. Wij noemen het ‘de kracht van mensen’. Technologie is hierin een belangrijk hulpmiddel en zorgt ook voor de nodige versnelling, mits op een 21e eeuwse manier toegepast.

Met de work21 experience willen we graag laten ervaren hoe het is om te organiseren en werken in de 21 eeuw. Aan de hand van een concrete case gaat u aan de slag en loopt u aan tegen vraagstukken en dilemma’s die in veel organisaties leven. Door slim samen te werken en effectief gebruik te maken van technologie ontdekt u wat het nieuwe werken voor uw organisatie kan betekenen.
Er komen verschillende thema’s aan bod zoals leiderschap & management, visie & strategie, optimalisatie & vernieuwing 
en processen & creativiteit. De experience kan bovendien afgestemd worden op specifieke vragen & thema’s in uw organisatie.
Een work21 experience duurt een halve dag.
 
Samenvatting
Bent u ook benieuwd wat het nieuwe werken (ofwel work21) voor uw organisatie betekent en wat de mogelijkheden zijn? Met de work21 experience willen we graag laten ervaren hoe het is om te organiseren en werken in de 21 eeuw.
 
Trefwoorden 
HNW, het nieuwe werken, experience, 21e eeuw, adaptieve organisaties, veranderen