adoptie vanuit drijfveren

actueel
5 april 2023
Nick Vreeman
3 minuten

Veel organisaties komen bij ons binnen met de vraag: “We hebben hulp nodig bij Microsoft Teams.” Natuurlijk kunnen we daarbij helpen. Alleen gaat dit verder dan Teams aanzetten en collega’s een knoppentraining bieden. Want, welke rol speelt Microsoft Teams in het dagelijks werk van de medewerkers? Hoe wordt er nu mee gewerkt? Wat zijn hun behoeften? Wat kan er anders?

Zoiets concreets als ‘werken met Teams’ gaat in de basis over de manier van werken in de organisatie. Het vraagt om een visie op (hybride) samenwerken waarin de voordelen voor alle collega’s helder zijn. Bedenk dat persoonlijke behoeften fungeren als drijfveer. Dus des te belangrijker om drijfveren mee te nemen bij het ontwikkelen van opleidingsmogelijkheden ter ondersteuning van adoptie!

drijfveren inzetten

Vaak wordt er weinig rekening wordt gehouden met de behoeftes van collega’s bij het ontwikkelen van opleidingsmogelijkheden. Meestal wordt er een klassieke training aangeboden wordt voor alle medewerkers tegelijkertijd. De klassieke training kan zeker een goed middel zijn om mensen op te leiden om de veranderingen die plaatsvinden aan te kunnen, maar het is wel eenzijdig. Kijk je vanuit drijfveren naar het ontwikkelen van opleidingsmogelijkheden dan zie je dat er een veel diverser palet aan opleidingsmogelijkheden mogelijk is. De drijfveer heeft invloed op het gedrag, de manier leren en hoe je kijkt naar een verandering.

Drijfveren komen naar voren aan de hand van individueel en groepsgedrag en spelen een grote rol in hoe wij als mens naar de wereld kijken vanuit onze gekleurde (drijfveren)bril. Dit wordt weergegeven aan de hand van acht kleuren. Elke kleur vertegenwoordigt een drijfveer met onze eigen krachten, afkeren en valkuilen. Iedereen heeft alle drijfveren maar de een is sterker vertegenwoordigd dan anderen, dit kan ook per situatie of omgeving verschillen.

Bijvoorbeeld, een klassieke training valt onder de blauwe drijfveer. Vanuit structuur worden medewerkers stap voor stap meegenomen in de mogelijkheden en ontwikkelingen binnen een bepaalde tool, in dit geval MS Teams.

match opleidingsmogelijkheden en drijfveren

Maak een mooi kleurenpalet van opleidingsmogelijkheden om vanuit diverse drijfveren van medewerkers te ontwikkelen.

E-learning – gele drijfveer: kennis gedreven is en uitgevoerd wanneer het uitkomt. Vrijheid van keuze en bij kennis ophalen is belangrijk voor personen met een sterke gele drijfveer

aan de slag met werkscenario’s – oranje drijfveer: er wordt vanuit een duidelijk doel naar een praktische en herkenbare situatie gekeken. Personen met een sterke oranje drijfveer willen een duidelijk doel voor ogen hebben en gaan pragmatisch te werk.

één op één – paarse drijfveer: een één op één situatie is veilig, er wordt aandacht aan de ander gegeven. Paars vindt veiligheid en commitment belangrijk.

de proeftuin – grijze drijfveer: Voor medewerkers die een keuze willen hebben in welke methode ze willen gebruiken om te leren. Grijs wil de eigen intuïtie volgen en vrijheid ervaren om zelf keuzes te kunnen maken.

Je kunt als organisatie op een leuke manier deze interventies aan de medewerkers aanbieden:

  1. Maak gebruik van een persoonlijke strippenkaart, bij bingo krijg je een mooi cadeau (bijv. een salarisverhoging )
  2. Medewerkers mogen zelf kiezen welke interventie zij prettig vinden (als er maar 1 gevolgd wordt)
  3. Eén interventie is verplicht, de anderen zijn vrijblijvend en kan gebruik van worden gemaakt als daar behoefte aan is

Wij geloven erin dat het stimuleren van autonomie het competentieniveau van collega’s stimuleert. Zij hebben immers zelf gekozen voor de manier waarop zij de informatie tot zich willen nemen.

Wil je meer weten over hoe work21 jouw organisatie kan ondersteunen? Meer tips of verder praten? Neem contact op met Nick Vreeman!

Voor je dagelijkse dosis praktische tips volg je natuurlijk onze LinkedIn-pagina.