eigenaarschap, daar werk je samen aan

actueel
9 juni 2023
Esther Slotema
4 minuten

Werk je hybride en zie je je team niet meer dagelijks dan is het een voorwaarde dat medewerkers proactief zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het resultaat. Zo gaan ze zelfstandiger aan het werk, kunnen ze prioriteiten stellen en beslissingen nemen. Dit noemen we eigenaarschap nemen. En dat gaat verder dan het nemen van verantwoordelijkheid. Eigenaarschap gaat over in staat zijn een proactieve houding aan te nemen, je eigenaar voelen van een taak/project, op eigen initiatief zoeken naar oplossingen, beslissingen nemen en handelen vanuit het teamdoel. Ontwikkelen van eigenaarschap, daar werk je samen aan!

cirkels van invloed

Stephen Covey, benoemt dit ook in zijn boek ‘De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap’. Wees Proactief is de eerste eigenschap, oftewel: realiseer je dat je zelf vorm kunt geven aan je leven. Volgens Covey zijn er in het dagelijks leven veel dingen die wél invloed op ons hebben en waar wij ons druk om maken, maar waar wij zelf geen controle op uit kunnen oefenen. Dit is wat hij noemt ‘de cirkel van betrokkenheid. Binnen deze cirkel ligt een tweede, kleinere cirkel: ‘de cirkel van invloed’. Deze cirkel staat voor alle zaken waar we mee te maken hebben en waar we wél invloed op uit kunnen oefenen. Covey stelt dat reactieve mensen zich vooral bezighouden met zaken die zij eigenlijk niet kunnen beïnvloeden en dat proactieve mensen daarentegen hun aandacht vooral richten op wat zij wel kunnen beïnvloeden, waardoor de cirkel van invloed groeit.

voordelen van eigenaarschap

Uit onderzoek blijkt ook dat we ons pas eigenaar over iets gaan voelen als we er een zekere mate van controle over hebben. Als we de ruimte krijgen om het te leren kennen en er veel van onszelf in kunnen investeren. Niet alleen wat betreft tijd en energie, maar er ook echt iets aan toevoegen. Het levert mensen persoonlijk iets op om eigenaarschap te ervaren. Want als je eigenaarschap ervaart worden belangrijke behoeftes vervuld:

– de behoefte om van betekenis te zijn: het verschil maken, competent zijn, invloed hebben

– de behoefte om van betekenis te zijn: het verschil maken, competent zijn, invloed hebben, gewenste en verwachte effecten bewerkstelligen

– de behoefte om gestimuleerd te worden: nieuwe dingen proberen, fouten mogen maken, ontwikkelen en groeien.

Laat een team veel eigenaarschap zien, dan geeft het jou als leidinggevende ruimte om uit de inhoud te blijven en meer met bijvoorbeeld strategie en ontwikkeling bezig te zijn. Je kan nou eenmaal niet alles zelf doen! Daarom is het waardevol om eigenaarschap te stimuleren in het team. Werk samen aan de ontwikkeling van meer eigenaarschap. Het zorgt er namelijk ook voor dat je medewerkers de ruimte geeft om zich sneller te ontwikkelen en hun volledige potentieel in te zetten. En dit draagt bij aan een beter teamresultaat. Maar hoe doe je dat als leidinggevende?

hoe stimuleer je eigenaarschap?

  1. Je start natuurlijk altijd met een gesprek. Wat verstaat jouw team onder eigenaarschap? Kunnen jullie concrete voorbeelden benoemen? En wat heeft eenieder nodig om hierin stappen te zetten?
  2. Daarnaast moet je als leidinggevende ook de verantwoordelijkheid aan je medewerker durven geven. Hiervoor is het expliciet maken van de verwachtingen en waar de verantwoordelijkheid ligt heel belangrijk. Als dit duidelijk is uitgesproken betekent het natuurlijk niet dat je daarna als leidinggevenden niet meer betrokken bent. Je blijft toegankelijk voor gesprekken, je bespreekt tussendoor de resultaten, geeft feedback en voegt eventueel kennis toe. Vanuit vertrouwen in elkaar!
  3. Vanuit vertrouwen geef je als leidinggevende ruimte om te experimenteren. Je moedigt het team aan om buiten de gebaande paden te treden en nieuwe dingen te proberen. Dit zorgt weer voor meer vertrouwen en motivatie maar ook voor innovatieve ideeën die nodig zijn om als organisatie onderscheidend te blijven. En bij experimenteren mag je ook fouten maken! In een eerdere blog lees je hoe je fouten in je voordeel kan laten werken.

Wil je meer weten over hoe work21 jouw organisatie kan ondersteunen? Bij ontwikkelen van eigenaarschap in een hybride werkomgeving, bijvoorbeeld met onze workstyle methode? Het leiderschap en de verandercommunicatie aanpak die daarvoor nodig is? Neem dan contact op met Esther Slotema.

Voor je dagelijkse dosis praktische tips volg je natuurlijk onze LinkedIn-pagina.