Groeimindset stimuleren bij medewerkers

actueel
29 maart 2022
Nick Vreeman
4 minuten

Afbeelding: kartrekker

Om direct maar met de deur in huis te vallen: iedereen heeft een groeimindset! Sommige medewerkers weten het alleen erg goed te verbergen

Op 25 november 2021 schreef ik een blog over de groeimindset. Een blog waarin de essentie van de groeimindset beschreven wordt en in welk gedrag de groeimindset zich zichtbaar maakt. Ook gaf ik een aantal tips om jouw groeimindset te stimuleren.

Tijdens trainingen ondervind ik regelmatig dat leidinggevenden het lastig vinden om met medewerkers om te gaan die niet uit zichzelf in beweging komen. Zeker bij grote organisatieveranderingen kunnen sommige medewerkers zich vastklampen aan de oude manier van werken. Daarom wil ik in deze blog stilstaan bij: Hoe kun je als leidinggevende de groeimindset van medewerkers stimuleren?

de leidinggevende heeft drie petten

De kunst als leidinggevende is om iedereen naar zijn/haar eigen gedrag te laten kijken. Daarom is het belangrijk dat leidinggevenden zich bewust zijn van de verschillende rollen waarin ze kunnen stappen:

  1. de leider: als leider geef je het voorbeeld, trek je de kar en laat je met daden zien waarom jij diegene bent die de rest zou moeten “volgen”.
  2. de manager: de manager houdt een helicopterview en stuurt medewerkers aan binnen de normen en waarden, taken en resultaatdoelen van het bedrijf.
  3. de coach: als coach stel je prikkelende vragen, laat je medewerkers reflecteren op het eigen gedrag, breng je anderen in hun kracht door samen te kijken naar de juiste taken, heb je oog voor het proces en laat je zien dat resultaat een eindproduct van ontwikkelen (en dus ook fouten maken) is.

Onbewust bekwaam zijn in het schakelen tussen rollen, speelt een belangrijke rol in het stimuleren van de groeimindset bij medewerkers. Wil jij als leidinggevende vanuit de verschillende rollen aan de slag met het stimuleren van de groeimindset bij medewerkers? Hieronder geef ik een aantal tips.

Tip 1: goed voorbeeld doet volgen (de leider)

Deel je grootste blunder van de week, deel nieuwe inzichten of groeimomenten, benadruk dat je iets ervaren hebt waar je van geleerd hebt en hoe je dit nu toepast. Door te laten zien dat je nog niet alles kunt, dat leren een proces is en fouten maken daarbij hoort, geef je medewerkers het gevoel dat zij niet de enige zijn die nog nieuwe dingen leren.
Er ontstaat een veiligere sfeer om fouten toe te geven en daar samen van te leren.

Tip 2: stel naast product ook procesdoelen (de manager)

Zeker in de sales maar ook in andere branches komen productdoelen of resultaten nadrukkelijk naar voren. Maar om resultaat te behalen heb je bepaalde skills nodig. We zijn niet met deze skills geboren, het is iets wat we ontwikkelen. Dus welk gedrag moet ik ontwikkelen om tot een resultaat te komen?
Beschrijf het als volgt:

  1. Resultaatdoel
  2. Hoe ga je dit resultaat behalen?
  3. Wat moet ik ontwikkelen om daar te komen? (welke fouten mag ik maken?)
  4. Wat heb ik daarbij van anderen nodig?

Tip 3: stap in de rol van coach (de coach)

Schakel bewust tussen de rollen die je hanteert. De coach stelt (open) vragen, confronteer medewerkers met hun eigen gedrag op een vragende wijze en heeft oog voor ontwikkeling en groei. De coach kan dit op een gestructureerde manier doen in de vorm van geplande gesprekken, maar vooral ook dagelijks op de werkvloer. Start een praatje of laat zien dat je de inzet van medewerkers waardeert door te complimenteren op hun inzet en ontwikkeling.

Wil je voorbeelden van de verschillende vraagsoorten die er zijn, neem dan een kijkje op: Soorten vragen – NLP-NU.

Tip 4: leg uit wat de groeimindset is

Stilstaan tijdens overlegmomenten bij wat de groeimindset is, hoe dit eruit ziet en hoe iedereen voor zichzelf daarmee aan de slag kan, is essentieel. Op deze manier creëer je bewustwording en gaat het ontwikkelen in de groeimindset steeds verder open staan. Leuk is ook om een codewoord af te spreken. Zo help je iemand herinneren wanneer hij in de statische mindset i.p.v. de groeimindset zit. Gebruik bijvoorbeeld het woord ‘fixie’ zoals benoemd in mijn eerdere blog.

tot slot

Bij alles wat wij doen in ons leven speelt de groeimindset een rol. Of dit nu een potje tennis met vrienden is, feedback ontvangen van je partner of een verandertraject binnen de organisatie: in alles kun je beter worden.

Wil je eens sparren of wil in de praktijk begeleid worden bij het stimuleren van de groeimindset bij medewerkers? Neem dan gerust contact op met mij Nick Vreeman.