komt een organisatie bij de dokter…

actueel
16 mei 2023
Laura van Bommel
3 minuten

Nu werk ik als consultant bij work21, maar jaren geleden was ik dokter in het ziekenhuis. Het valt me op dat mijn werk als consultant vaak erg lijkt op wat ik deed als dokter…

Organisaties vragen ons in eerste instantie om ons inzicht in een situatie. Ze komen op consult. In een gestructureerd gesprek verkennen we de klacht, de mogelijke oorzaak en de behandelwens. Als consultant noem ik dit alleen geen anamnese en lichamelijk onderzoek meer, en m’n witte jas hangt aan de kapstok.

Hoe ziet er dan uit als een organisatie bij de dokter, euh… de consultant komt?

waar kan ik u bij helpen? waar doet het pijn?

Het gesprek start bij het verkennen van het probleem. Het doel is om inzichtelijk te maken wat er speelt binnen een organisatie. Welke betekenis geven ze hieraan? Wat willen ze met de behandeling bereiken?

Het helpt om de ideale wereld van een organisatie in beeld te brengen, door te vragen naar wat er veranderd is als het behandeltraject naar wens is verlopen. Vervolgens kun je met open vragen een beeld vormen van de huidige situatie. Wat merkt iemand op in de organisatie? Wie, wat, waar, wanneer, hoe lang, hoeveel? Wat helpt wel en wat helpt niet? Wat maakt dat de organisatie ons juist nu contacteert? Wat als een organisatie niets aan het probleem zou doen?

Het is de kunst om tot een concreet en specifiek beeld te komen. Vraag naar voorbeelden en objectiveer waar nodig. “We hebben daar erg veel last van”, betekent in de praktijk voor iedere organisatie iets anders.

wat denkt u zelf dat er aan de hand is?

Vrienden en kennissen vallen er vaak over: waarom stelt een dokter die vraag? Ik ga toch niet voor niets naar een arts? Toch is dit een van mijn favoriete vragen.

Elke organisatie heeft een beeld bij zijn probleem en de mogelijke oplossing. Het is belangrijk om die verwachtingen en wensen expliciet te maken. Daar houdt je bij het bespreken van de vervolgstappen rekening mee. Misschien sluit een oplossing goed aan bij de verwachtingen of is er extra toelichting nodig om een organisatie mee te nemen met een verrassend inzicht.

als ik het zo beluister, zie ik de volgende opties…

Bovenstaande vragen zijn niet alleen relevant als diagnosemiddel. De antwoorden geven inzicht in de  motivatie van de organisatie om hulp te zoeken. Met die beweegredenen kun je een organisatie helpen afwegen wat een zinvol vervolgtraject is.

Wegen de kosten op tegen de baten? Is het verstandig om verder onderzoek te doen? Welke behandeling past het beste? En tot slot: ook als consultant verwijs ik wel eens door naar een andere specialist. Door eerlijk te zeggen dat we de kennis niet in huis hebben, maar de klant wel in contact te brengen met een partner.

overeenkomsten tussen dokter en consultant op een rij

Ik kan nog meer medische vergelijkingen uit mijn mouw schudden die ook prima toe te passen zijn in de consultancy. Maar de belangrijkste zijn wat mij betreft:

  1. Met een gestructureerd gesprek kun je samen tot waardevolle inzichten komen.
  2. Een passend vervolgtraject is minstens zo belangrijk als een goede diagnose.
  3. Zonder een goede diagnose geen passend vervolgtraject.
  4. Ook als consultant zoek ik naar wat goed is voor de klant. Daar hebben uiteindelijk alle partijen het meest aan.

Verder praten over organisatiekwaaltjes en samen tot een behandelplan komen? Neem contact op met mij, Laura van Bommel