vergroot productiviteit, creativiteit en vaardigheden met generatieve AI

actueel
7 december 2023
Mitch Doornweerd
7 minuten

 

Hoewel de mate waarin AI ons bezighoudt exponentieel groeit, zijn veel mensen al met kunstmatige intelligentie in aanraking gekomen. De routes in Google Maps, de aanbevelingen van Netflix, de gepersonaliseerde playlists van Spotify, de noice cancelation in een Teams call, maar ook de ‘Editor’ functie in Word die mijn taalgebruik controleert terwijl ik dit blog schrijf. AI kan al op heel veel plekken voorkomen in ons dagelijks leven. Het afgelopen jaar is echter een andere categorie AI de spotlight in gestapt: generatieve AI. En laat dit nou net een versneller zijn voor je productiviteit, creativiteit en vaardigheden…  

assistent voor het dagelijks werk

Wat de bovenstaande voorbeelden gemeen hebben is dat deze vormen van AI niets nieuws maken. Veel van de nodige bouwblokken zijn al bekend. Google Maps heeft alle wegen, Netflix alle films en de Editor in Word heeft dit verhaal wat ik aan het typen ben. Er hoeft niets nieuws gemaakt te worden. Generatieve AI kan zelf iets maken aan de hand van input (een prompt) die gegeven wordt. Tools zoals Microsoft Copilot, ChatGPT, Google Bard en Midjourney zijn voorbeelden van generatieve AI die iets zelf kunnen bedenken. Bovendien kan je met generatieve AI praten zoals je dat met een collega zou doen. En dit kan voor een fundamentele verschuiving zorgen in ons persoonlijk leven maar ook in ons werk. 

Bekijk het op deze manier: grofweg al jouw handelingen op het werk waarvan je kan verwoorden wat er moet gebeuren, is iets waarmee AI je kan helpen.  

“Schrijf een blogpost over hoe generatieve AI ons gaat helpen op de werkvloer” (dit heb ik niet gedaan voor dit artikel, echt niet 😉 )

“Bereid de agenda van mijn projectvergadering voor aan de hand van de openstaande actiepunten uit de vorige notulen en relevante Teams chatberichten rondom dit project”

“Voeg in deze Excel adressenlijst een kolom toe die de afstand laat zien van het adres tot het kantoor”

Dit is, op dit moment, uiteraard nog los van activiteiten die hoofdzakelijk fysieke handelingen bevatten. Al kan generatieve AI niet een automotor repareren, het kan een automonteur wel helpen met de diagnose en oplossingen aanbevelen. 

versnelling met generatieve AI op drie gebieden

Generatieve AI biedt ons de mogelijkheid om te versnellen op drie gebieden: creativiteit, productiviteit en vaardigheid. Bij deze versnellingen blijft de mens essentieel. Generatieve AI kan alleen waardevolle output geven als er waardevolle, menselijke input gegeven wordt. “Garbage in, Garbage out”, is een kreet die hier vaak voor gebruikt wordt. Dat geldt voor de mensen die met de kunstmatige intelligentie werken maar ook voor de organisatie zelf. Als de veiligheid en governance niet op orde zijn, dan heeft dit vergaande (gevaarlijke) gevolgen voor het gebruiken van AI. Wat als vertrouwelijke documenten toegankelijker zijn voor de medewerkers dan gedacht? Een verdwaalde prompt van een medewerker en deze informatie kan zomaar uitlekken. 

Het fundament voor het gebruiken van generatieve AI dient dus op orde te zijn. Als dit echter zo is dan zal generatieve AI het werk leuker, makkelijker en doelgerichter maken. De ontwikkelingen voor generatieve AI gaan namelijk in een exponentieel tempo.  

Ten tijde van dit artikel is Microsoft Copilot een van de meest concrete generatieve AI-hulpmiddelen die beschikbaar is. In de tekst die volgt wordt daarom Microsoft Copilot gebruikt in voorbeelden. 

1. versnelling van creativiteit

Generatieve AI kan van alles verzinnen. Wil je een communicatiebericht verzenden? In plaats van meerdere concepten te schrijven, collega’s te laten proeflezen en de juiste opmaak toe te passen; hoef jij je alleen te focussen op de boodschap die je wilt delen. Microsoft Copilot geeft je een kickstart en jij kan het daarna uiteraard verder controleren, aanpassen en eventueel laten herschrijven.

2. versnelling van productiviteit

Microsoft Copilot heeft toegang tot alles waar jij binnen Microsoft 365 toegang tot hebt. Dat betekent dat je bij het voorbereiden van een vergadering Copilot veel ‘overhead’ taken kan laten uitvoeren. Copilot kan onder andere vorige vergaderingen, notulen, documenten en mails rondom een onderwerp bij elkaar verzamelen en bundelen in een actielijst. Jij kan je dan verder bezighouden met het vervolg van de actielijst. Veel activiteiten die je focus en energie weghalen van wat je wilt bereiken worden op deze manier afgeschaald. 

3. versnelling van vaardigheid

Hoeveel % van de functie in tools die je tot je beschikking hebt beheers je? Van Microsoft Excel wordt geschat dat de meeste mensen niet meer dan 10% beheersen. Microsoft Copilot stelt je in staat om de overige 90% ook te benutten. Weet je wel welke informatie in een Excel sheet zit, maar weet je niet hoe je dit inzichtelijk krijgt. Vraag Copilot om de gegevens te analyseren door aan te geven wat je wilt weten. Het wordt dus minder belangrijk dat je weet hoe een tool werkt, als je maar weet wat je er mee kan.

leer de essentiële vaardigheden

Generatieve AI kan veel werk voor ons uit handen nemen en veel mensen willen niet meer zonder. Het is belangrijk om te beseffen dat generatieve AI veel werk uit onze handen neemt. Maar ook dat het werk dat nog in onze handen blijft verandert en wellicht zelfs ook iets groeit. Waar je eerst van ‘a, b, c, d … naar z’ ging ga je nu direct van ‘a naar z’… Je hebt dus niet meer de mogelijkheid om in de tussenstappen direct bij te sturen. Het werk zal veel meer een ‘regierol’ aannemen waarbij het controleren van kwaliteit een groot deel in beslag zal nemen. 

A. prompten

Het maken van een kwalitatief goede prompt betekent dat we moeten kunnen verwoorden wat we willen bereiken. Een prompt heeft in veel gevallen behoefte aan een helder doel, relevante context, een betrouwbare bron en een verwachting voor de output. Vage prompts geven vage resultaten. Dat wil niet zeggen dat ‘foute’ prompts dooddoeners zijn. Generatieve AI is immers een gesprekspartner, je kan altijd nog vragen om de output iets bij te stellen.

Het maken van een prompt is iets waarmee we allemaal nog vlieguren mee moeten maken. Maar ik ben ervan overtuigd dat de zin ‘ik ga het prompten’ net zo ingeburgerd zal raken als ‘ik ga het Googlen’ (al weet ik niet of het ‘prompten’ of een ander werkwoord gaat worden).

Z. kwaliteitscontrole

Het is onverstandig om de output van generatieve AI zomaar direct in te zetten zonder eerste een kwaliteitscontrole te doen. Net zoals mensen kan AI ook fouten maken. Als ik geen expert ben in het vakgebied, kan ik ook niet beoordelen of de output goed is. Ook zal er gekeken moeten worden of de aangeroepen bronnen wel juist zijn.  

AI verandert

Naast de AI-tools zelf verandert dus ook ons werk. Creativiteit, productiviteit en vaardigheid krijgen een enorme snelheid-boost. Maar dit betekent ook dat wij als mensen zelf mee moeten veranderen. Wij hebben de vaardigheden nodig om de juiste vragen te kunnen stellen en om de uitkomsten te controleren. Dat is geen lichte opgave waar wij je graag bij helpen.

verder praten of meer weten?

Wil je meer weten over hoe work21 jouw organisatie kan ondersteunen? Of gewoon reageren, een vraag stellen of een keer sparren over dit onderwerp? Neem contact op met Mitch Doornweerd. Of lees een van onze andere blogs over uitdagingen en kansen van AI voor het onderwijs. Voor je dagelijkse dosis praktische tips volg je natuurlijk onze LinkedIn-pagina.