wendbaar blijven in digitaal denken en doen!

actueel
8 juni 2022
Robin Hartlieb
6 minuten

De digitale veranderingen gaan snel. Organisaties moeten zich blijven ontwikkelen om mee te komen met deze veranderingen en hiervan de vruchten te plukken. Voor medewerkers heeft dit veel invloed op hun werk. Hebben ze de ene verandering net eigen gemaakt, dan komt de volgende alweer om de hoek kijken… Denk aan tools die continu veranderen, waardoor de functionaliteit die je graag gebruikt van de één op de andere dag ineens verdwenen is. Of de overgang van volledig digitaal met collega’s naar het opnieuw zoeken van een passende hybride manier van samenwerken. Kortom, hoe kan je wendbaar blijven in digitaal denken en doen? En hoe zorg je dat je als team blijft leren?

Medewerkers die niet mee kunnen komen in de continue digitale veranderingen in de organisatie merken belemmeringen in hun werk. Ook heeft het impact op hun welzijn: het niet kunnen meekomen zorgt voor frustraties en onzekerheden. We hebben allemaal wel meegemaakt hoe irritant en tijdrovend het is als je niet uit te voeten komt met hetgeen je wilt doen. Denk maar eens aan…

… het uren zoeken naar informatie die je nodig hebt, maar niet kunt vinden…

…het niet kunnen inloggen of je wachtwoord vergeten te zijn..

… de angst dat je op een ‘verkeerde’ email klikt, phishing en andere zaken als het gaat over het veilig gebruiken van technologie…

Alleen informeren over hoe je moet werken is niet voldoende. Naar mijn mening is het belangrijker om medewerkers meer vertrouwen te geven in dat ze het goed doen. Door hen te laten ervaren hoe ze deze struikelpunten kunnen aanpakken en te laten ervaren wat de gevolgen zijn. Als medewerkers meer vertrouwen krijgen in wat ze doen, zullen ze ook tevredener zijn in hun werk en verbetert het de kwaliteit van hun werk. Ontwikkelen van wendbaarheid in digitaal denken en doen noemen wij dit.

digitaal denken en doen

Digitaal denken en doen gaat over het hebben van digitale vaardigheden en de mindset die hierbij hoort. Niet alleen het gebruiken van een bepaalde tool, maar ook of je in staat bent technische oplossingen te bedenken voor problemen die zich voordoen in het werkproces. Én dat je begrijpt wat technologie hierin kan betekenen.

Uit recent onderzoek van het CBS (2022) komt naar voren dat Nederlanders hoog scoren op digitale basisvaardigheden. Bijna 80 procent van de 16- tot 75-jarigen had in 2021 de basisvaardigheden op orde.  Maar…op de gebieden privacybescherming en softwaregebruik scoren we het laagst. Binnen organisaties zie ik deze twee gebieden vaak ook als uitdagingen voor medewerkers. Denk aan het digitaal samenwerken via het platform Teams of het omgaan met vertrouwelijke informatie en de overgang naar de Cloud. Wat mogen we wel of niet delen met elkaar? 

aandacht voor digitaal denken en doen

Bij de adoptie van nieuwe technologie is vaak veel aandacht voor het opleiden van medewerkers waarbij steeds vaker key-users worden ingezet. Supermooie stappen, alleen zien we helaas dat er te weinig aandacht is voor het digitaal denken en doen. Het gaat niet alleen om het weten hoe je een bepaalde applicatie kunt gebruiken, maar vooral om hoe je dit inzet bij verschillende werkprocessen en hoe veranderingen hier impact op hebben. Aandacht voor zowel het denken als doen is nodig om medewerkers te leren om te gaan met de continue digitale veranderingen. Dit vraagt dan dus ook continue aandacht.

Maak het leuk en pak dit samen met je team aan. Hier een paar handvatten om met je team hier mee aan de slag te gaan:

 1. Zorg voor een heldere ‘waarom’. Waarom is het belangrijk om hier samen in te investeren? Hebben we hier eenzelfde idee over? Hier speelt jouw leidinggevende een belangrijke rol in. Maak tijd om samen te vertalen welke impact de verandering op jullie team heeft en welke voordelen het gaat opleveren.
 2. Maak bespreekbaar waar je tegenaan loopt. Deel geleerde lessen, fouten, problemen met elkaar en geef elkaar de ruimte om te leren. Binnen work21 doen wij dit bijvoorbeeld gedurende onze dagstart.
 3. Maak doelen behapbaar en pak deze stap voor stap aan. Een doel behaald, deel dan ook dit succes met elkaar! Vaardigheden verander je niet binnen een paar weken.
 4. Borg het digitaal denken en doen in jullie werkprocessen. Maak het een vast onderdeel van het werk. Ga met je team aan de slag door te experimenteren en elkaar uit te dagen.  Natuurlijk moet je dit wel in stand houden.

experimenteren is key

Durf te denken en dit om te zetten in doen! Hierbij een paar experimenten waarmee je laagdrempelig mee kunt starten:

Organiseer deze maand een actieve hybride vergadering

 • Organiseer een hybride vergadering.
 • Laat fysieke deelnemers met hun gezicht voor hun laptopcamera zitten, zodat digitale deelnemers zich niet buitengesloten voelen.
 • Zet voor de fysieke deelnemers de conference speaker aan. Zorg dat iedereen op mute staat en het geluid van alle laptops uit is, zodat er geen echo komt.
 • Betrek alle deelnemers vervolgens door gebruik te maken van de chat, digitale tools om te brainstormen zoals Miro, MS Whiteboard of laat deelnemers stemmen met gekleurd papier, een poll of het opsteken van een digitaal handje.


Haal alles uit je tools
Bundel je krachten als team en leer samen je tools beter te gebruiken.

 • Bespreek in je de uitdagendste tools (max 3) en wijs bij ieder programma iemand aan die er dieper in zit of wil duiken. Deze Digigant ontvangt direct van elk teamlid een tip over het programma die ze al weten, én een vraag om op te zoeken.
 • De Digigant maakt van al deze tips en antwoorden op de vragen een beknopte FAQ, met eventueel links naar achtergrondinformatie die later met het team wordt gedeeld.
 • Gebruik deze informatie bijvoorbeeld voor een volgend teamoverleg. Leuk om de kennis te verrijken met een (Kahoot-) pubquiz over de tools.

Evalueer na elk experiment hoe jullie dit hebben ervaren in een gezamenlijk overleg. Wat zijn jullie ervaringen en inzichten met het experiment? Waar liepen jullie tegenaan? Waar hebben jullie nog meer aandacht voor nodig?

Meer weten over hoe je als team aan de slag kunt gaan met jullie digitale vaardigheden? Neem dan contact op met Robin Hartlieb. En voor je dagelijkse dosis praktische tips over slim (samen)werken en wendbaar blijven in de digitale tijd volg je natuurlijk onze LinkedIn-pagina.