Al jaren partner voor

adaptief leiderschap

De wereld om ons heen verandert continu. Wendbare organisaties weten zich staande te houden in deze complexe, digitale en snel veranderende tijd. Naast resultaatgerichtheid is adaptatiekracht nodig om wendbaar te zijn. Zonder de eigen visie uit het oog te verliezen. Dit vraagt om adaptief leiderschap. Voor meer informatie of diepgang zie ook www.adaptiefleiderschap.nl

Adaptieve leiders stimuleren een transparante en open manier van samenwerken. Ze creëren een werkomgeving op basis van een gezamenlijke visie en gemeenschappelijke doelen die:
- diversiteit om verschillende mogelijkheden af te wegen stimuleert;
- een hoge mate van autonomie en eigen regie aanmoedigt;
- ruimte biedt om samen te experimenteren, kennis te delen en te leren;
- synchroon en asynchroon werken nastreeft;
- ondersteund door slimme digitale middelen.

work21 helpt je met het ontwikkelen van adaptief leiderschap binnen jouw organisatie, zodat jouw organisatie wendbaar blijft, in de alsmaar veranderende wereld.

Meer informatie of bel 0850795821

leiderschapsprogramma met impact

We geloven in co-creatie. Samen ontwikkelen we de visie op adaptief leiderschap die past bij jouw organisatie en markt. En begeleiden we leidinggevenden in het vertalen van deze visie naar de praktijk. We bieden hiervoor graag concrete handvatten, laten hen kritisch nadenken over hun eigen rol daarbij en hoe ze samen met hun team de veranderingen voor elkaar kunnen krijgen. Waarbij ze ook het verschil durven maken en weten wat medewerkers nodig hebben om te veranderen, bijvoorbeeld op basis van situationeel leiderschap. Verbinding zoeken met het team of mede-leidinggevenden staat centraal. Op vijf dimensies toetsen de mate van adaptatiekracht en bieden we een leiderschap ontwikkelingsprogramma, aangevuld met teamontwikkeling en coaching. Om samen te groeien naar meer wendbaarheid.

Belangrijke vragen hierbij zijn:
- Hoe wordt jouw organisatie meer wendbaar?
- Wat is je visie adaptief leiderschap?
- Hoe neem je jouw organisatie hierin mee?
- Hoe creëer je een omgeving waarin teams optimaal (samen)werken?
- Hoe stimuleer je kritisch denken, dialoog, feedback en eigenaarschap in teams?

Work21 - strategie

leiderschap in een veranderende wereld

Wat ooit begon als 'het nieuwe werken' op basis van tijd en plaatsonafhankelijk werken door de digitale mogelijkheden heeft zich ontwikkeld tot het creëren van een werkomgeving waarin organisaties snel en flexibel kunnen handelen. Medewerkers stellen bovendien hogere eisen aan hun werkomgeving en leidinggevenden: ze willen zinvol werk doen, uitgedaagd worden en zichzelf continu ontwikkelen. In een omgeving die psychologische veiligheid waarborgt, die vertrouwen én de vrijheid geeft. Zodat er continu samen geëxperimenteerd, geleerd en ontwikkeld wordt om te kunnen inspelen op de veranderende context. Door openlijk en digitaal samen te werken vanuit een basis van vertrouwen. Van leidinggeven door 'walking around' naar leidinggeven op afstand in een flexibele context. Waarbij je verschil durft te maken, door maximaal te kijken naar wat mensen nodig én in zich hebben om optimaal te kunnen (samen)werken. Van managen naar meer ondersteunend leiderschap.

Work21 - strategie

het begint bij jouw team

In een wendbare organisatie hebben teams een grote mate van autonomie en zelfsturing. Een adaptief leider werkt nauw samen met zijn team om samen succesvol te zijn. Daarvoor is meer autonomie en eigen regie nodig. Op basis van onze workstyle scan breng je met je team in kaart hoe ver jullie zijn en welke thema’s aandacht nodig hebben. De uitkomst van de scan geeft inzicht om met elkaar ambitie en ontwikkelstappen te verhelderen. Onze workstyle-gereedschapskist biedt daarbij een uitgebreide set aan experimenteerkaarten, e-learning modules en interactieve inspiratiesessies. Zo hebben jullie de juiste tools en interventies bij de hand om zelf direct mee aan de slag te gaan!

zelf doen?
Als je wendbaar wilt zijn en adaptief leiderschap en zelfsturende teams wilt ontwikkelen is eigenaarschap cruciaal. Daarom leiden we medewerkers en leidinggevenden op deze transformatie zelf (verder) te begeleiden en door te ontwikkelen en daarbij steeds oog te houden voor gewenste veranderingen.

Work21 - strategie

ondersteuning bij verandermanagement communicatie

Meer wendbaarheid en adaptief leiderschap vraagt om lef. Om de manier van leidinggeven tegen het licht te houden Om inzichtelijk te maken waar verandering nodig is. Een verandering die leidinggevenden samen met het leiderschapsteam én hun eigen team in gang kunnen zetten. Ben jij er klaar voor om de stap te maken naar meer wendbaarheid en adaptief leiderschap? We ondersteunen je bij meer inzicht en een concrete aanpak voor verandering. En waar nodig is ook met de communicatie om de verandering in de organisatie te ondersteunen!

Work21 - strategie

waarom work21?

Wij helpen organisaties wendbaar te maken in een digitale tijd. Dit doen we door een pragmatische aanpak gericht op mens, organisatie en technologie. We bouwen aan de optimale samenwerking tussen leidinggevende en team. Onze ervaring in arbeidsintensieve en kennisintensieve organisaties zorgt voor programma's waarmee we echt impact maken.

Meer informatie of bel 0850795821

  • Leidinggeven in adaptieve organisaties
  • Ontwikkeling in de praktijk: voor leidinggevenden én teams
  • Combinatie tussen de zachte en de harde kant
  • Adaptieve aanpak voor duurzame gedragsverandering

Meer informatie

Ben je na het lezen van onze website nieuwsgierig geworden naar work21? Laten we dan kennismaken, want wij geloven dat een goede samenwerking begint met een klik.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.