adaptief leiderschap

een wendbare organisatie door adaptief leiderschap

de wereld om ons heen verandert continu en als organisatie is het belangrijk om snel te kunnen reageren op deze veranderingen. Dat vraagt om oplossingen voor adaptieve problemen: wendbare organisaties weten zich staande te houden in deze complexe, digitale en snel veranderende tijd. Wendbaar zijn en hybride werken is meer dan de ene keer thuis, de andere keer op kantoor werken.

Het vraagt een volledig andere kijk op en invulling van (samen) werken om de organisatiedoelen te bereiken. Om wendbaar te zijn stimuleer je leren en experimenteren bij je team en jezelf, wordt er gewerkt vanuit talenten en is er ruimte voor vernieuwing. In veranderingen inspireer je medewerkers en moedig je hen aan om het anders te doen. Vanzelfsprekend voldoet traditioneel leiderschap hierbij niet. Er is adaptief en transformationeel leiderschap nodig.

We geloven in co-creatie. Samen met onze klanten ontwikkelen we de leiderschapsvisie die past bij jouw organisatie en markt. En begeleiden we leidinggevenden in het vertalen van deze visie naar de praktijk. Onze trajecten kenmerken zich door het oplossen de adaptieve uitdaging van uw organisatie:

– leren door te experimenteren
– eigenaarschap te bevorderen
– in kleine stappen naar grote doelen; effectief en praktisch
– denken in mogelijkheden
– ondersteund door slimme digitale middelen

meer informatie
of bel 085 07 95 821

al jaren partner voor

adaptief leiderschap

adaptief leiderschap met impact

leidinggevenden hebben een cruciale rol in een wendbare organisatie. Naast dat ze een voorbeeldrol hebben, geven ze richting en ruimte aan het team en stimuleren en faciliteren ze een transparante en open manier van samenwerken: het zijn adaptieve leiders.

Dit type leider creëert een werkomgeving op basis van een gezamenlijke visie en gemeenschappelijke doelen die:

– een hoge mate van autonomie en eigen regie aanmoedigt
– ruimte biedt om samen te experimenteren, kennis te delen en te leren
–  synchroon en asynchroon werken nastreeft
– ondersteund door slimme digitale middelen

work21 helpt je met het ontwikkelen van adaptief leiderschap binnen de organisatie, zodat jouw organisatie wendbaar blijft in de alsmaar veranderende wereld. Daarnaast stimuleren we medewerkers en leidinggevenden om de transformatie zelf (verder) te begeleiden en door te ontwikkelen en daarbij steeds oog te houden voor gewenste veranderingen. Dit vraagt om transformationeel leiderschap om de complexe problemen aan te pakken. Er vindt een duurzame gedragsverandering plaats in de organisatie waar mensen zichzelf mogen en kunnen zijn. Zodat elke organisatie een stukje mooier wordt door de unieke talenten van alle medewerkers.

adaptief leiderschap

ontwikkel toekomstbestendig adaptief leiderschap binnen jouw organisatie

in impactvolle leiderschapstrajecten begeleiden we leidinggevenden in het vertalen van de leiderschapsvisie naar de praktijk. We bieden hiervoor concrete handvatten, laten hen kritisch nadenken over hun eigen rol daarbij en hoe ze samen met hun team de veranderingen voor elkaar kunnen krijgen. Waarbij ze ook het verschil durven maken en weten wat medewerkers nodig hebben om zich aan te passen in veranderende omgevingen, bijvoorbeeld op basis van situationeel leiderschap. Verbinding zoeken met het team of mede-leidinggevenden staat centraal.

Op basis van onze jarenlange ervaring hebben we een werkstijl uitgewerkt in een vijftal succesfactoren voor wendbare organisaties. Met behulp van de succesfactoren zijn leidinggevenden in staat om de wendbare werkstijl te faciliteren en hun teamleden te coachen. We toetsen de mate van adaptatiekracht op deze vijf factoren en bieden leiderschapsontwikkelingsprogramma’s waarmee ze de 12 competenties voor adaptief leiderschap kunnen ontwikkelen, aangevuld met teamontwikkeling en coaching. Om zo samen te groeien naar meer wendbaarheid.

adaptief leiderschap

vijf succesfactoren voor wendbare organisaties

verbinding: stimuleren van verbinding met het team en de organisatie
vitaal werken: vitaal blijven in een hybride werkomgeving
slim samenwerken: stimuleren van experimenteren om effectief en plezierig samen te werken
resultaatgericht werken: sturen vanuit vertrouwen en eigenaarschap stimuleren
slim digitaal werken: openheid en transparantie met slimme inzet van online middelen

Meer weten over adaptief leiderschap? We laten graag zien wat adaptief leiderschap jouw organisatie kan bieden.

adaptief leiderschap

duurzame teamontwikkeling

In een wendbare organisatie hebben teams een grote mate van autonomie en zelfsturing. Een adaptief leider faciliteert de teams hierin. De vijf succesfactoren zijn de basis om méér focus, resultaat en plezier in je team te ontwikkelen. Op basis van onderzoek en onze praktijkervaring ontwikkelden wij de workstyle aanpak die succesvol wordt ingezet bij diverse organisaties.

Met de workstyle aanpak bepaal je samen je focus als team met behulp van een teamscan langs de vijf succesfactoren. Samen breng je in kaart waar jullie staan en welke succesfactoren aandacht nodig hebben. De resultaten van de scan is het startpunt voor gesprek om met elkaar de ambitie en ontwikkelstappen voor het team te verhelderen. Onze workstyle-toolbox biedt daarbij een uitgebreide set aan experimenteerkaarten, e-learning modules en interactieve inspiratiesessies. Zo hebben jullie de juiste tools en interventies bij de hand om zelf direct aan de slag te gaan! Kijk hier voor meer informatie over workstyle.

adaptief leiderschap

ondersteuning bij verandercommunicatie

Meer wendbaarheid in jouw organisatie en adaptief leiderschap vraagt om lef. Om de manier van leidinggeven tegen het licht te houden. Om inzichtelijk te maken waar verandering nodig is. Een verandering die leidinggevenden samen met het leiderschapsteam én hun eigen team in gang kunnen zetten. Ben jij er klaar voor om de stap te maken naar meer wendbaarheid en adaptief leiderschap?

We ondersteunen je bij meer inzicht en een concrete aanpak voor verandering. En waar nodig is ook met de communicatie om de verandering zowel binen als buiten de organisatie te ondersteunen. Tenslotte, verandering start pas echt als jij in staat bent om met een goed en een geloofwaardig verhaal jouw medewerkers mee te nemen in wat jullie te wachten staat.

waarom work21?

Wij helpen organisaties wendbaar te maken in een digitale tijd. Dit doen we door een pragmatische aanpak gericht op mens, organisatie en technologie. We bouwen aan de optimale samenwerking tussen leidinggevende en team. Onze ervaring in arbeidsintensieve en kennisintensieve organisaties zorgt voor programma’s waarmee we echt impact maken.

meer informatie
of bel 085 07 95 821
  • Leidinggeven in adaptieve organisaties
  • Ontwikkeling in de praktijk: voor leidinggevenden én teams
  • Combinatie tussen de zachte en de harde kant
  • Adaptieve aanpak voor duurzame gedragsverandering

work21 in de praktijk

ministerie van ezk-Inv

Transitie meer naar flexibel werken

meer info

bekend van

herken jij jezelf?

En wil je hierover weleens van gedachte wisselen? Laten we dan kennismaken, want wij geloven dat een goede samenwerking begint met een klik.

Nadine Lammers

Laat je gegevens achter en ik kom er zo snel mogelijk op terug!

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.