Andere kijk op adoptie van technologie: duurzaam veranderen

actueel
30 oktober 2017
Gonny Vink
3 minuten

Steeds meer ICT bedrijven zijn zich ervan bewust dat alleen het bieden van een ICT-oplossing niet voldoende is. Belangrijk is dat mensen er mee gaan werken en ICT daadwerkelijk helpt bij realiseren van organisatiedoelen. De dienst “ adoptie van technologie ” wordt dan ook steeds vaker aangeboden door ICT bedrijven. Deze diensten bestaan dan veelal uit een combinatie van communicatie en trainingen.

Wij vinden dit een erg smalle benadering van “ adoptie van technologie ”. Bovendien is het een moeilijke as van verandering als je het introduceren van technologie alleen maar bekijkt vanuit “ICT adopteren”. Veel natuurlijker wordt de verandering als je de technologie vanuit een hoger doel in de organisatie bekijkt. De essentie is dat werk leuker en makkelijker wordt. Dat een organisatie meer tevreden klanten heeft, betere producten, leukere sfeer, sneller levering et cetera. Kortom dat je blijer naar huis gaat omdat je werkt voor een meer succesvolle organisatie en dat jouw bijdrage daaraan klopt. Daar gaat het om!

Werkproces centraal

Dit maakt dat wij in onze aanpak altijd uitgaan van technologie in de context van het werkproces. Dus het gaat er niet alleen om dat de individuele medewerker weet hoe de technologie werkt, maar dat de medewerker ook weet hoe hij/zij met deze technologie makkelijker zijn werk kan uitvoeren in samenwerking met zijn/haar collega’s. En dat teams weten hoe zij met elkaar makkelijker tot resultaten kunnen komen, gebruikmakend van de nieuwe technologie. Klinkt logisch toch?

Persoonlijk maken

Dit vergt dus meer dan een knoppentraining en wat communicatie. Dit vraagt om focus op werkprocessen in de context van organisatiedoelstellingen. Even een voorbeeld om het praktisch te maken: stel je bent een docent bij een onderwijsinstelling. Deze instelling heeft als doelstelling het onderwijs te moderniseren met behulp van blended learning. Voor een docent is dan van belang hoe hij het werkproces “geven van onderwijs” anders kan inrichten, gebruik makend van een combinatie van virtuele en fysieke contactmomenten met zijn of haar leerlingen. Je bekijkt het introduceren van de technologie dan vanuit het werkproces “geven van onderwijs”. Dat zal de docent veel meer aanspreken. En alles wat je die docent aanleert in de technologie staat ten dienste van het eigen werkproces “geven van onderwijs”.

Duurzaam veranderen

Wij zien dat een dergelijke aanpak veel beter werkt dan alleen training. Hiermee verander je ook meer dan alleen het introduceren van een nieuw hulpmiddel. Je kijkt naar het werkproces, de wijze waarop daarin wordt samengewerkt en vanuit welke onderliggende waarden (bijv. transparantie, samenwerken, persoonlijk leiderschap) die samenwerking plaatsvindt. Pas dan krijg je een duurzame verandering die bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen!