Build it, and they will come… NOT! Prosci biedt uitkomst.

actueel
18 september 2018
Gonny Vink
3 minuten

“Build it, and they will come” is het motto bij uitstek van product-gedreven business strategieën. We kennen allemaal wel het voorbeeld van Apple, dat een iPod ontwikkelde, zonder dat de markt zich ook maar enigszins besefte dat ze daar behoefte aan hadden. De rest is geschiedenis. Wat kunnen we hiervan leren als het gaat om adoptie, dus succesvolle ingebruikname, van nieuwe technologie?

de klassieke denkfout bij de
introductie van nieuwe tools

Het valt mij keer op keer op dat organisaties precies dezelfde strategie aanhouden, als Steve Jobs deed met zijn iPod, wanneer zij nieuwe technologische middelen introduceren voor intern gebruik. Denk hierbij aan tools als SharePoint om slim te kunnen samenwerken aan documenten, of Skype voor bedrijven voor snelle afstemming via chat. En dat terwijl Steve Jobs, aan de ene kant, gave producten bedacht voor de particuliere markt, bestemd voor hippe mensen die wegkomen met een coltrui.

Aan de andere kant heb je organisaties die nieuwe tools introduceren om hun eigen business doelstellingen te realiseren. Helaas brengt dat laatste niet automatisch hetzelfde enthousiasme met zich mee. En dat is ook helemaal niet zo gek! Daarvoor moeten mensen namelijk hun huidige manieren van werken veranderen, terwijl zij tegelijkertijd worden afgerekend op het opleveren van hun diensten of producten! De druk van het hier en nu schuurt dus met de ambities van de organisatie ten aanzien van de nieuwe tool. En dus is hier echt van iets heel anders sprake dan van thuis, gezellig op de bank, spelenderwijs, uitvogelen hoe jouw gloednieuwe supergave gadget werkt.

Dus je zult meer moeten doen dan de boel alleen maar aan te zetten. Maar wat dan? En hoe dan? Een product moet worden gemaakt en dat kost geld. Dat snappen we allemaal. Maar wat is er nodig om te zorgen dat mensen het product ook echt gaan gebruiken? Dit noemen wij adoptie. Op dat vlak wordt het schrijven van de business case vaak een stuk lastiger. Als je op voorhand niet weet welke investering nu precies welk resultaat oplevert, loop je hierop vast en schuif je het vraagstuk, gebaseerd op vage onderbuikgevoelens, van je af. Herkenbaar?…

van vage onderbuikgevoelens
naar concrete acties

… Dan heb ik goed nieuws voor je! Aan de hand van een overzichtelijk dashboard helpt Prosci ® je inzichtelijk te maken waar jouw prioriteiten liggen om te komen tot een succesvolle change management aanpak. Prosci ® is zowel geschikt om de adoptie van nieuwe technologie te bevorderen, als om te worden ingezet bij organisatieveranderingen die niet direct aan technologie gelieerd zijn. Bij Prosci ® draait het namelijk allemaal om de “people side of change”, waarbij gebruik wordt gemaakt van doortastende, binnen een paar minuten in te vullen vragenlijsten, die jouw veranderdashboard voeden. Loopt het ergens in jouw traject niet lekker? Dat wordt meteen rood uitgelicht en jij weet direct waar er werk aan de winkel is.

en hoe zit het dan met de betrouwbaarheid?

Prosci ® baseert zich op zijn grootschalig, internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de randvoorwaarden voor succesvolle verandertrajecten.

In een vervolgblog zal ik de verschillende componenten van het Prosci ® dashboard uitlichten. Stay tuned!

direct aan de slag?

work21 Heeft consultants in huis die je heel graag helpen om van iets ogenschijnlijks vaags als de adoptie van nieuwe technologie, iets heel concreets te maken! So they will indeed come!

Bezoek mijn pagina om met mij, Emma Kastelein, in contact te komen.