uitdaging

Om de transitie naar flexibel samenwerken te begeleiden, startte het toenmalige ministerie van EZ een aantal jaar geleden o.a. het programma Flexibel Samenwerken. work21 was er vanaf begin 2018 bij en ondersteunde het programmateam met gesprekken voeren met directeuren, het meedenken over een groeimodel, de transitie en bijeenkomsten voor directies en teams. Het programma duurde tot juli 2019 en is daarna overgedragen aan lijnorganisatie van de directie Bedrijfsvoering.

We spraken Tino van Etten, programmamanager sinds september 2018, over onze samenwerking en het programma. Wat is het doel van het programma, wat vind je van onze aanpak en welke resultaten hebben we met elkaar weten te behalen?

Kennismaken of bel 085 079 58 21
Work21 - Tablet

oplossing

De kerndepartementen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag zijn in ontwikkeling naar een meer netwerkende en samenwerkende overheid. Daarnaast hebben de ministeries een digitaliseringsslag gemaakt naar werken in de Cloud, is de werkplekfactor verlaagd en hebben medewerkers en leidinggevenden geen eigen werkplek meer.

‘Flexibeler samenwerken’ wordt hierdoor noodzakelijk. Het vraagt van iedereen in de organisatie na te denken over hoe vorm te geven aan het dagelijkse werk en de samenwerking en hoe te (net-) werken in de keten waarin je werkt. Binnen het traject voor hebben we intervisie gedaan met leidinggevenden over hun rol in deze verandering en leidinggevenden begeleidt in wat dit voor hen specifiek betekende.

Kennismaken of bel 085 079 58 21