laat AI werken voor jouw organisatie

De keuze om als organisatie ‘iets’ met AI te doen lijkt logisch. Er zijn veel voordelen te behalen en het lijkt alsof alles mogelijk is met AI zonder er meer tijd en moeite aan kwijt te zijn.

Er komt echter veel bij kijken als je als organisatie op een verantwoorde manier AI wilt introduceren in jouw organisatie.

Hoe gaan mensen de vaardigheden krijgen om met AI te werken? Op welke manier zorg je als organisatie dat het werk dat gedaan wordt met AI beheersbaar blijft? Hoe gaan we zorgen dat de techniek klaar is om met AI te werken?

samen sparren?

in een half uur kijken welke oplossing het meest geschikt is voor jouw specifieke situatie

vrijblijvende sessie inplannen

In 2023 hebben we de webinarserie broodje AI aangeboden voor klanten.

Copilot is een tool die fungeert als jouw persoonlijke AI-assistent binnen de Microsoft-suite, die je kan ondersteunen door bijvoorbeeld de eerste opzet van je PowerPoint te maken of een samenvatting te maken van je vergadering met collega’s binnen MS Teams.

Dit is webinar 1, wat is Copilot en hoe gaat het ons helpen?

Al jaren partner voor

De keuze om als organisatie ‘iets’ met AI te doen lijkt logisch. Logisch omdat er veel voordelen zijn te behalen zoals hulp bij het bedenken van teksten of het analyseren van gegevens met ‘1 druk op de knop’.

Hoewel AI technologie is, is het geen exclusieve IT-aangelegenheid. Waar voorheen ‘de IT’ bepaalde of er nieuwe software/hardware nodig zou zijn is het tegenwoordig essentieel om AI-veranderingen met de hele organisatie te dragen. Dit is nodig om te zorgen dat AI effectief gebruikt wordt en optimaal waarde toevoegt.

Door samen te kijken naar de visie op AI en wat er mogelijk is kunnen we een strategie uitstippelen naar een toekomst waar AI werk leuker en makkelijker maakt.

onze oplossingen

AI op de werkvloer kan werk versnellen op de gebieden van creativiteit, productiviteit en vaardigheid. Maar AI gebruikt alle structuur, kennis en informatie die er al is in jouw organisatie. Dit betekent dat we ook goed moeten kijken of jouw organisatie “AI-ready” is voordat we verder gaan.
We bekijken organisaties die “AI-ready” willen worden vanuit 3 perspectieven:

  • Hoe gaan mensen de vaardigheden krijgen om met AI te werken? 
  • Op welke manier zorg je als organisatie dat het werk dat gedaan wordt met AI op een veilige manier uitgevoerd wordt? 
  • Hoe gaan we zorgen dat de techniek klaar is om met AI te werken, hebben de juiste mensen bijvoorbeeld de juiste licenties? 

De impact van deze vraagstukken zit veelal rondom de invalshoeken mens, organisatie en technologie.

mens

AI is zo waardevol als de mensen die de AI aan het werk zetten kunnen vertalen. Om AIadoptie te bereiken moeten mensen de juiste vaardigheden beschikken. Dit kunnen nieuwe vaardigheden zijn zoals het geven van een prompt en het analyseren van de output. Maar ook fundamentele vaardigheden zijn hier belangrijk zoals hoe je samenwerkt of waar je bestanden opslaat.  

De introductie van AI op de werkvloer zorgt ook dat een nieuwe benadering van werk nodig is. De houding tegenover het werk verandert. Zonder AI heeft een medewerker het werk ‘stap-voor-stap’ in handen. Bij het werken met AI ben je als medewerker veel meer een regisseur over het werk. Je zorgt voor de juiste voorwaarden voor de AI en controleert de uitkomst. 

organisatie

Als organisatie is het belangrijk om te bepalen welke kaders er moeten gelden voor het werk dat gedaan wordt. Hoe zorg je dat medewerkers bij de juiste informatie komen? Het is belangrijk om niet te weinig toegang te hebben, maar zeker ook niet te veel toegang tot bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie. Ook moet de informatie actueel zijn. Het inrichten van deze principes in een Governance aanpak is zelfs zonder AI al essentieel, des te meer wanneer AI voor jou aan het werk gaat met informatie waarvan je niet eens wist dat je daar toegang tot had.  

Zo’n grote verandering als AI moet gedragen worden door de hele organisatie. Als dit niet gebeurt loop je het risico dat alle medewerkers langs elkaar heen werken met alle verschillen in werkwijze, efficiëntie en kwaliteit tot gevolg. Als organisatie dient er gefaciliteerd te worden in een werkwijze die iedereen binnen de organisatie in zijn/haar kracht zet bij het werken met AI.  

technologie

Er komen steeds meer AI tools beschikbaar, Microsoft Copilot (voormalig Bing Chat Enterprise), Copilot for Microsoft 365, ChatGPT, Google Bard, Azure OpenAI om maar een paar te noemen. Welke AI tools kies je en welke overwegingen komen hierbij kijken? Licentiekosten en integratiemogelijkheden met andere bedrijfsapplicaties en bronnen zijn onder andere zaken om rekening mee te houden. 

Wanneer het duidelijk is hoe mensen met AI kunnen werken en hoe de organisatie het kan aanbieden kunnen er ook technologische stappen genomen worden. De juiste software en hardware moeten ingeschakeld worden. Ook moeten de nodige licenties aangeschaft worden. Ook moet er bepaald worden ‘wie wel’ of ‘wie niet’ gebruik kan maken van de AI-oplossing.  

Ook dient er een vertaalslag plaats te vinden van de wensen van de organisatie op het gebied van Governance. Op deze manier worden de afgesproken kaders ook daadwerkelijk bekrachtigd. 

 Vanuit hier kijken we wat de beste oplossing is voor jullie organisatie.

In 2023 hebben we een webinarserie aangeboden voor klanten.
Het broodje AI (en in dit geval Copilot!) verwijst naar het proces waarbij mensen en AI samenwerken om iets nieuws te genereren: mensen geven de instructies, de AI genereert, en dan bewerken mensen de output voor kwaliteit. Het staat voor het evenwicht tussen automatisering en menselijke creativiteit en controle. En natuurlijk omdat het tijdens de lunch is.
Deze webinarserie draait om Microsoft Copilot en richt zich op wat Copilot precies is en hoe het in de praktijk kan worden ingezet. De webinars bestaan uit verschillende onderwerpen, elk met een duur van 30 minuten. Deze hebben reeds plaatsgevonden, bij interesse klik hieronder om deze terug te kijken:

wat is het en hoe gaat het ons helpen?
hoe zorg je ervoor dat jullie Copilot ready zijn?
hoe gebruik je het in de praktijk?
over AI in het onderwijs: ‘AI ready mindset’”