de wendbare IT-afdeling

4 oktober 2021
Loes van Dril
2 minuten leestijd

Dagelijks ben ik bezig met adoptie van technologie, verandertrajecten, de introductie van nieuwe digitale middelen bij verschillende organisaties. Tijdens deze IT-transformaties wordt mijn aandacht vooral ook getrokken door de IT organisatie, ofwel de afdeling zelf. Ontwikkelingen gaan namelijk steeds sneller, zeker met Cloud technologie, en dat resulteert erin dat de IT-afdeling zich anders moet organiseren. Denk daarbij aan veranderende rollen, processen, communicatie, sponsorship, klantwaarde en andere verantwoordelijkheden.

anders organiseren

IT krijgt een steeds belangrijkere positie in ons dagelijks werk. Met onder andere de komst van Cloud technologie gaan ontwikkelingen steeds sneller en het wordt belangrijker om als organisatie wendbaarder te zijn of te blijven, om goed te kunnen anticiperen op veranderingen van buitenaf. In plaats van vraaggestuurd wordt meer aanbodgestuurd gewerkt. De hoeveelheid ‘core’ IT vermindert, terwijl de toepassing in het werk juist steeds groter wordt!

Hoe leer je mensen werken met een werkplek die continu verandert? En hoe leren we IT-collega’s deze werkplek beheren?  Is het nog reëel om te verwachten dat je bij IT met al je vragen kunt aankloppen en direct een antwoord of oplossing krijgt?

Ook speelt IT niet alleen operationeel een belangrijke rol, maar inmiddels ook strategisch. Het heeft immers invloed op de core business van jouw organisatie. Vanzelfsprekend worden de verwachtingen van de IT-afdeling dus hoger. Waardoor soms, als de organisatie wil innoveren, de IT-afdeling juist de grootste remmer lijkt. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Maar hoe doe je dat, als het wel allemaal beheersbaar en veilig moet blijven?

De IT-afdeling moet zich dus anders organiseren om grip te blijven houden op een complexer wordend speelveld. Dit allemaal met als doel wendbaar te worden. Zo kan je sneller en beter inspelen op vragen vanuit de organisatie en ontwikkelingen van buitenaf. Een wendbare IT-afdeling die klaar is voor de toekomst!

een groeimodel

Afgelopen periode heb ik gewerkt aan een model dat focus geven bij de groei en doorontwikkeling van de afdeling. Met als doel een toekomstgerichte, wendbare IT organisatie.

Gebaseerd op ‘de vijf fasen voor groei van IT’ van Harvard-professor Dick Nolan, hebben wij een viertal groeiplateaus beschreven waarop je je als IT-organisatie of -afdeling kan bevinden. Deze plateaus groeien door van een voornamelijk operationele (of reactieve) IT-afdeling naar een meer strategisch (of proactieve) IT-afdeling. Wanneer je aan de slag wilt met de groei en ontwikkeling van je IT-organisatie zijn er natuurlijk verschillende vlakken waaraan je kunt werken. Deze vlakken noemen wij succesfactoren en bepalen dus het succes van jouw doorontwikkeling en groei. Door de huidige positie en de ambitie (plateau’s) per succesfactor in kaart te brengen, kijk je holistisch naar de ontwikkeling van de afdeling en breng je focus aan.

Ik neem jullie natuurlijk graag mee in het volledige model. Wil je in gesprek of bijvoorbeeld de whitepaper ontvangen? Neem dan contact op met Loes van Dril