Mijn eerste jaar work21 volgens ADKAR

actueel
26 maart 2020
Nadine Lammers
2 minuten

Deze maand werk ik alweer één jaar bij work21. Een mooi moment om terug te blikken en mijn ervaringen te delen. Gezien het beginnen aan een nieuwe baan een persoonlijk verandertraject is, neem ik je mee in de veranderfasen van ADKAR.

A

Alles begint met een moment van awareness. In deze fase wordt zowel
het belang als de risico’s van het veranderen duidelijk. In het kort: Ik
begrijp waarom…

De afgelopen 7 jaar heb ik als consultant gewerkt en hield ik mij vooral bezig met digitaliseringstrajecten. Een hele gave en leerzame tijd. Je neemt bij veel verschillende organisaties een kijkje in de keuken en draait mee in uitdagende projecten. In deze periode heb ik mij een aantal dingen gerealiseerd:

– Ik zie een verschuiving van digitaliseringstrajecten met een focus op technologie, naar trajecten met een focus op het behalen van organisatiedoelstellingen. Hierin denk ik graag met organisaties mee over het ontwikkelen van een visie op digitalisering.
– Als er gesproken wordt over adoptie van technologie gaat het tè vaak over de tool en hoe je deze kunt inzetten in jouw werkproces. Het zou vaker moeten gaan over het werkproces en hoe een tool hierbij eventueel kan helpen.
– Creativiteit in mijn werk is belangrijk.
– Ik wil samenwerken in een hecht team met collega’s waar ik veel van kan leren.
– En last but not least, het is belangrijk om af en toe van werkomgeving te veranderen.

Tijd voor een nieuwe job, met een focus op duurzame veranderprojecten waarbij organisatiedoelen het uitgangspunt zijn.

D

De D staat voor desire. Hierbij gaat het om een persoonlijke keuze, de what’s in it for me? wordt duidelijk. Dit is het moment waarop je beslist om deel te nemen of betrokken te zijn bij een verandering. In het kort: ik heb besloten om… of ik wil…

Een spannende fase; je laat een vertrouwde omgeving achter je, neemt afscheid van collega’s en klanten en daarnaast zal je opnieuw moeten laten zien wat je kunt. Maar mijn besluit is genomen, ik ga werken bij work21! Met nieuwe energie aan de slag met change management en adoptie, dit keer vanuit een andere invalshoek. Met technologie als hulpmiddel, niet als doel. En natuurlijk met veel ruimte voor creativiteit.

K

Kennis opbouwen, ofwel de knowledge fase. Begrip ontwikkelen voor de inhoud. Het aanleren van een nieuwe werkwijze met bijbehorende tools en vaardigheden. In het kort: Ik weet hoe…

 class=

Bij mij ging de knowledge fase over het aanleren van nieuwe vaardigheden, zowel vakinhoudelijk (razend interessant natuurlijk!) als bijvoorbeeld rondom interne processen (wellicht net iets minder razend interessant). Dit liep uiteen van het toepassen van nieuwe verandermodellen tot het persoonlijk maken van werkvormen en methodes. Zo heb ik onze samenwerkmatrix in een nieuwe vorm gegoten en ben ik aan de slag gegaan met praktische doelencascades die een verandering meetbaar maken. Een fase waarin je veel nieuwe inzichten opdoet en vooral veel ruimte hebt om te leren, leren, leren! Heerlijk natuurlijk!

De knowledge fase doorloop ik, in tegenstelling tot wat je wel eens ziet bij complexe verandertrajecten, gemakkelijk en zonder ‘weerstand’. Besteed in je verandertraject dus altijd genoeg aandacht aan de eerste fases uit ADKAR, dat maakt de knowledge fase een stuk eenvoudiger!

A

Bewezen capaciteiten ofwel ability gaat om de daadwerkelijke realisatie van de verandering in het (dagelijks) gedrag. In het kort: Ik ben in staat om…

Ik hoop dat mijn collega’s het met mij eens zijn als ik zeg dat ik inmiddels de opsomming uit mijn awareness fase grotendeels in de praktijk breng. De verandering die ik wilde bewerkstelligen, is nu dagelijkse praktijk. Ik begeleid organisaties bij duurzame verander- en digitaliseringstrajecten, vanuit organisatiedoelen en processen. Dit doe ik onder andere met creativiteit in de vorm van visualisaties en nieuwe werkvormen.

R

Reinforcement gaat vooral over het borgen en verder uitbouwen van de verandering. Natuurlijk hoort ook erkenning en waardering voor de verandering bij deze fase. Yes, ik houd dit vast!

Binnen work21 werken wij met OKR’s (Objectives and Key Results). Hiermee houden wij onze eigen ontwikkeling en focus scherp, maar sluiten we ook met onze persoonlijke doelen aan op de doelen van work21. Hiernaast hebben wij allemaal een eigen DoS (Definition of Success), waarin we beschrijven wat bijdraagt aan ons persoonlijk werkgeluk en waarin wij onszelf willen ontwikkelen. Met gebruik van de OKR en DoS kan ik mijn verandering borgen en natuurlijk verder uitbouwen!

Een mooi eerste jaar bij work21 en ik hoop nog een mooie periode tegemoet te gaan. En in het kader van waardering; eind mei dit jaar mag ik namens work21 deelnemen aan ACM LEAP bij Microsoft in Seattle. Samen met een aantal andere Nederlandse partners gaan we het daar hebben over adoptie en change management. Een ervaring die ik al een langere tijd graag wil opdoen. Ik heb er zin in!

Benieuwd geworden door mijn verhaal? Neem gerust contact op met Loes van Dril.