de wendbare it organisatie

de wendbare IT-organisatie

Doorgroeien van traditionele IT-afdeling naar IT-organisatie naar het wendbaar organiseren van IT!

IT krijgt een steeds belangrijkere positie in ons dagelijks werk. Met onder andere de komst van cloudtechnologie gaan ontwikkelingen steeds sneller. IT heeft invloed op de core business, het bestaansrecht en de doelen van de organisatie. Van operationeel ‘wat werkt moet gewoon blijven werken’ naar strategisch ’hoe kan IT onze business innoveren’.

Vanzelfsprekend worden de verwachtingen van IT en de IT-collega’s ook hoger. Waardoor soms, als de organisatie wil innoveren, de IT-organisatie de grootste remmer lijkt. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Maar hoe doe je dat?

neem contact op
of bel 085 07 95 821

direct contact?

contact
de wendbare it organisatie

Anders organiseren

IT moet zich anders organiseren om grip te blijven houden op een complexer wordend speelveld. Denk aan… veranderende rollen, processen, communicatie en kennisuitwisseling, sponsorship, verantwoordelijkheden en natuurlijk klantwaarde blijven toevoegen. Hiernaast vraagt het andere vaardigheden en competenties van de collega’s.

Anders organiseren met als doel grip (terug) te krijgen en flexibel te worden. Zo kan je sneller en beter inspelen op vragen vanuit de organisatie en ontwikkelingen van buitenaf. Doorgroeien van een IT-afdeling naar een IT-organisatie naar het organiseren van IT. Een wendbare IT-organisatie die klaar is voor de toekomst!

de wendbare it organisatie

het model

Er zijn een hoop factoren waarop interventies en veranderingen zullen plaatsvinden voor de ontwikkeling van de IT-organisatie. Deze ‘succesfactoren’ hebben niet alleen invloed op elkaar, maar zijn ook van elkaar afhankelijk. Zo is het moeilijk om met zelfsturende teams of agile werken aan de slag te gaan, als de teams nog niet multidisciplinair zijn. Of hoe zorg je voor een betere verbinding met de business als de juiste competenties ontbreken of communicatie nog heel erg uit ‘IT-taal’ bestaat en het ‘waarom’ ontbreekt?

Het model geeft focus is de groei en doorontwikkeling van de IT-organisatie en zorgt ervoor dat je holistisch aan de slag gaat. Zodat het een het ander niet in de weg staat. Het model is opgebouwd uit vijf succesfactoren en vier groeiplateaus. Per succesfactor bepalen we de huidige positie en natuurlijk de ambitie voor jouw organisatie. Zo kunnen we hierna samen planmatig en holistisch aan de slag.

Aan de slag

de wendbare it organisatie

Het model leren kennen

Tijdens de workshop met het IT-management maken we kennis met het model en de inzichten die het kan geven.

de wendbare it organisatie

De scan uitzetten
Door een vragenlijst bij verschillende doelgroepen uit te zetten bepalen we gezamenlijk de positie en ambitie op wendbaarheid.

de wendbare it organisatie

Uitkomsten bespreken
De uitkomsten van de scan nemen we op in een rapport, deze bespreken we met het IT-management. Nu hebben we focus

de wendbare it organisatie

Aan de slag
Met experimenten en interventies tijdens het dagelijks werk gaan we aan de slag met een duurzame verandering.

de wendbare it organisatie

Whitepaper

Wil je kennismaken met het volledige model en meer lezen over de wendbare IT-organisatie? Dan kan je gratis de digitale whitepaper aanvragen. Hierin worden onder andere de verschillende succesfactoren en plateaus toegelicht. Ook vind je in de whitepaper linkjes naar extra bronnen en inspiratie.

de wendbare it organisatie

Kennismakingsworkshop

Tijdens deze 2 uur durende workshop kan je het model voor de wendbare IT-organisatie leren kennen en de toegevoegde waarde ervan zelf ervaren. We nemen je mee in de opbouw en maken gezamenlijk een inschatting voor jouw IT-organisatie. Zo krijg je gevoel bij wat het model voor jullie kan betekenen en waar de focus in groei en doorontwikkeling zou kunnen liggen.

van theorie naar doen

Enthousiast en wil je aan de slag? Samen kunnen we per succesfactor kijken waar jouw IT-organisatie of afdeling staat en kunnen we een ambitie bepalen. Zo brengen we focus aan en kunnen we stapsgewijs en planmatig aan de slag. Wie work21 al langer kennen, weten dat we vooral van ‘plannen’ ook naar praktisch doen willen.

De juiste interventies en experimenteren tijdens het dagelijks werk

Op basis van het ingevulde model kunnen we tijdens het dagelijks werk aan de slag met het verhogen van de wendbaarheid. Door passende interventies en experimenten in te zetten (op de juiste vlakken) creëren we een duurzame verandering. Voorbeelden van interventies  kunnen zijn:

 1. De inzet van experimenteerkaarten om collega’s tijdens het werk te laten kennismaken met nieuwe manieren van werken, vaardigheden en gedrag. Experimenteren is leren!
 2. Het inrichten van governance om meer grip te krijgen op steeds sneller komende veranderingen, zoals updates vanuit de Cloud.
 3. Toekomstgerichte communicatie organiseren wat de collega’s en hun zelfredzaamheid stimuleert. Van ‘IT-taal’ communicatie naar verandercommunicatie.
 4. De betrokkenheid van directie bij de IT-organisatie verhogen.
 5. En natuurlijk veel meer… waar gaan jullie mee aan de slag?

met welke vraagstukken zitten jullie?

 1. Hoe leer je mensen werken met een werkplek die continu verandert?
 2. Hoe leren we IT-collega’s deze werkplek beheren?
 3. Is het nog reëel om te verwachten dat je bij IT met al je vragen kunt aankloppen en direct een antwoord of oplossing krijgt?
 4. Hoe zorgen we ervoor dat IT niet als ‘remmer’ gezien wordt, maar het wel allemaal beheersbaar en veilig blijft?
 5. Hoe creëren we meer autonomie en zorgen we ervoor dat teams zelfsturend kunnen acteren?
 6. Hoe komen we van die ‘IT-taal’ af in onze communicatie?
 7. Hoe nemen we de business mee in de ontwikkelingen als deze sneller en sneller gaan?
 8. Hoe maken we onze processen zo eenvoudig als mogelijk?
 9. En hoe verkorten we de tijd die het kost om beslissingen te nemen?

whitepaper aanvragen

Vraag hier de gratis whitepaper aan. Dan wordt deze zo snel mogelijk naar u toegestuurd.

Esther Slotema

Vraag de whitepaper hiernaast aan!

bekend van