AGILE LEAN ………laat maar zien! 

actueel
26 oktober 2019
Robin Hartlieb
4 minuten

De juiste mindset, gedrag en cultuur garanderen echte successen! 

Kom naar de Ronde Tafel van work21
met als gast de  NPO -Nederlandse Publieke Omroep. 5 maart 2020, Groenekan, in ons nieuwe pand van 16:00 uur – 20:00 uur 

Bij de invoering en introductie van Agile en Lean ligt de focus vaak op het proces en de methodiek.
De ‘menskant’ (gedrag, cultuur en mindset) van de veranderingen zijn structureel onderbelicht. Daar liggen dus kansen.

  • Wat is de juiste mindset?
  • Welk gedrag verwachten we van iedereen in iedere laag de organisatie?
  • Hoe krijgen we een cultuur die gericht is op sterkte en kwaliteit, wendbaarheid en zelfsturing?
  • En welke verbanden zijn er tussen Agile en Lean?

Hebben wij de antwoorden?

  • Nee, want er zijn geen kant-en-klare antwoorden.
  • De kunst is onderweg te leren om “de juiste antwoorden te vinden” en “het lerende vermogen van de organisatie/ het team te vergroten”.
  • Wendbaarheid, focussen op waarde en co-creatie activeren, daar liggen de kansen.

Daarom organiseren wij de eerste Ronde Tafel  “AGILE/LEAN-gedrag en cultuur” 
Voor leiders, agile coaches, leanbelts en managers die in een Agile/Lean omgeving werken.
Samen gaan we aan de slag om met elkaar steeds meer expertise op te bouwen,  elkaar te voeden, versterken en scherp te maken en houden.
Op 5 maart gaan we samen met jullie bouwen aan “je next step”. Om daar waar je al een poos veel tijd en energie aan verliest  de ander(en) mee te krijgen” nu echt op te lossen.  Samen met de experts nieuwe antwoorden vinden, onderzoeken en experimenteren zorg voor 1+1=3 

16:00 Start / Vier rondes / Tapas / Next-steps / Borrel / Slot 20:00 

 Je gaat naar huis met… 

…. een completer beeld van de Agile/Lean wereld en hoe gedrag & mindset het fundament is in beíde veranderingen. 

….een Agile/Lean waardegedreven visie op resultaat en focus om meer te bereiken binnen jouw team of organisatie. 

… duidelijkheid over de juiste invulling van je eigen rol binnen Agile/Lean context om invloed uit te oefenen binnen jouw team/organisatie.   

Je komt met ……. 

Omdat je dat niet alleen voor elkaar krijgt zetten we op 5 maart al de eerste cruciale stap
Je komt namelijk samen met je partner in crime of je sponsor! (*) Zodat jullie je next step ook echt kunnen waarmaken.   

We zijn heel blij met onze gasten van de NPO Jojanneke en Auke.

JOJANNEKE DOORN Transitiecoach/ programmamanager voor een meer wendbare NPO-organisatie.

Al 10 jaar werkzaam voor de NPO in diverse rollen van teamleider, programmanager en manager.

“In deze rollen ben ik altijd op zoek naar complexe verbetervraagstukken en bezig met de vraag hoe je je organisatie en medewerkers goed kan laten anticiperen op een sterk veranderende omgeving. “

AUKE DIJKSTRA Coach voor transitie bij NPO naar een wendbare organisatie. 3 jaar werkzaam voor de NPO, gestart als HR- businesspartner.

“Mens en ontwikkeling is wat me boeit. Met een team van coaches begeleiden we diverse technische teams die op een andere manier zijn gaan werken (scrum en kanban) en experimenteren we met manieren die NPO meer wendbaar maken zodat ze sneller op veranderingen kan inspelen.”

Gedrag en Wendbaarheid: NPO in transitie naar een lerende organisatie.
Samen met een team van coaches begeleiden zij diverse teams die werken vanuit een agile mindset, zetten zij scrum in als tool, begeleiden zij werkgroepen om tot organisatieverbeteringen te komen, geven zij trainingen en stimuleren de samenwerking, feedback geven en de ontwikkeling naar een lerende organisatie.    

KOSTEN: Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Bij annulering brengen we € 165,- voor twee personen in rekening.   

Vragen en aanmelden kan via contact@work21.nl
(*) wil je sparren over wie jij als partner in crime of sponsor mee kunt brengen, bel of app vooral even met onze AgiLean-coach Jessika de Waijer 06-57791510 dat levert meteen al iets waardevols op!