AgiLean laat maar zien!

actueel
26 maart 2020
Nick Vreeman
3 minuten

In de namiddag van 5 maart j.l. hadden wij in meerdere opzichten een primeur. Voor het eerst organiseerde work21 een evenement op haar nieuwe werkplek in Groenekan. De opzet –  een ronde tafel bijeenkomst – was nieuw en ook het thema stond nog niet eerder op een uitnodiging van onze hand, namelijk Agile en Lean. Het lijkt al heel lang geleden door alle maatregelen en het duurt misschien ook nog even tot we weer op deze manier een groep mogen ontvangen op ons volgende event, maar toch willen we het moment nog eens terug halen met een korte geschreven indruk.

We mochten een gemengd gezelschap begroeten in onze serre. Hoewel onze gasten waren aangemoedigd om in duo’s te komen, vonden ook de individuele bezoekers ‘partners in crime’ om aan de slag te gaan met de bedoeling van Agile en Lean en om met en van elkaar te leren over de route van/naar verandering. Jessika de Waijer had daartoe een gevarieerd en uitnodigend programma voorbereid en ervaringsdeskundige sprekers van de NPO bereid gevonden ons deelgenoot te maken van hún reis: Agile en Lean werken vraagt de juist mindset.

In haar introductie nam Jessika ons kort mee in de visie van work21 op de mens en verandering en friste zij ons geheugen op over de bedoeling van Agile en Lean. Daarna werd het tijd om samen aan de slag te gaan met de wens voor de avond: hoe geven we de mens- en gedragskant meer aandacht en hoe activeren we de juiste AgileanMindset?  

Ronde 1: ‘eigenaarschap ≠ leiderschap’

Door de stelling ‘eigenaarschap ≠ leiderschap’ werd de discussie geactiveerd en de casus van de NPO geïntroduceerd, een organisatie die zeker te maken heeft met constante verandering en de wens om wendbaarder te zijn in een digitale tijd.

De sprekers namen ons mee in hun opdracht en missie die zeer breed te noemen is en deelden in alle openheid hun uitgangspunten, aanpak, dillema’s en leermomenten.

De NPO-aanpak ‘Verandering van A naar B doen wij op de
manier van B’ past wat ons betreft prima in een AgiLean mindset. Vrij vertaald:
als je iets wilt veranderen doe je dat niet door het te doen zoals je het
altijd al deed. ‘Practice what your preach’ is daarbij een mooi uitgangspunt.

Vragen over leiderschap en eigenaarschap openden de eerste open space-ronde waarin de deelnemers in gesprek gingen met de sprekers van de NPO – en Gonny Vink van work21 – over de uitdagingen waarmee je te maken kunt krijgen. Het pand gonsde van de gesprekken en het kostte de nodige moeite om iedereen weer te verzamelen om de conclusies te delen. Erik van work21 vatte het geheel visueel samen gedurende de avond.

 class=

Ronde 2: ‘kaders creëren vrijheid’

Een bijzondere ronde: Een muzikaal intermezzo dat op ludieke wijze duidelijk maakte waar het in de stelling ‘kaders creëren vrijheid’ om gaat. Na alle discussies werd het even muisstil… Aan de hand van de ‘Six Sigma Song’ konden we beleven hoe een smal kader als een voorgeschreven ritme (de six sigma van Lean) enorm veel ruimte geeft om eigen invulling, kleur te geven aan muziek

Afbeelding met persoon, man, binnen, muur, muziek

Automatisch gegenereerde beschrijving
 class=

Daarna was het tijd voor de inwendige mens. De keukenprinsessen van work21 hadden het buffet klaargezet en onder het genot van – onder andere – de soep van Lotte was er gelegenheid om aan te schuiven en verder te praten.

Ronde 3: externe noodzaak  ≠ interne beweging’

Aan de hand van de stelling ‘externe noodzaak  ≠ interne beweging’ doken we verder in de casus van de NPO en ging het gesprek – geanimeerd – verder in de 2e open space-discussie. Wie vervult de rol van schuurpapier in een veranderproces? Hoe stimuleer je intrinsieke noodzaak tot verandering? En vragen uit het hele gezelschap werden opgepakt en samen onderzocht. Het bleek opnieuw niet gemakkelijk om iedereen weer terug in de zaal te krijgen voor de afsluitende ronde – die Jessika nèt even anders had ingestoken dan de bekende actielijst waarmee je aan het einde van andere bijeenkomsten vaak huiswaarts keert. Daarmee kan iedereen zelf aan de slag met de bekende Lean “kaizen”-aanpak.

Ronde 4: Manifest – plug eruit

Het gezelschap op deze manier bij elkaar brengen is een eenmalig iets. Dat op zich is al waardevol. De uitnodiging voor de bijeenkomst luidde: “Laten we samen iets maken wat voor iedereen morgen waardevol is”.
Daarom stond in de vierde ronde de vraag “Hoe herken je straks je valkuilen?” centraal. Hoe herken je het moment dat je ‘de plug’ er even uit moet trekken? En: hoe zet je de gedachte ‘daar gaan we weer…’ om in actie? Die stap terug zetten en nieuwe manieren zoeken om bekende patronen te doorbreken.

In tweetallen deelden we onze ‘plug-eruit -momenten’: welke situaties nopen je om even stil te houden en te aan te geven ‘dit is er eentje’ – even de plug eruit. Het duurde niet lang om deze momenten te verzamelen en te groeperen:

 class=

Alle deelnemers ontvingen een lampje om het plug eruit moment in de schijnwerpers te zetten. Het work21-team maakt van deze conclusies voor iedereen een prachtige ‘plug-eruit’ landkaart, om meteen mee aan de slag te kunnen. Daarna was er nog genoeg stof om door te praten voor wie dat wilde. Ook nu: we bieden iedereen gelegenheid om nog extra connecties voor de toekomst te maken en maken vooral de ontmoeting online mogelijk in de nieuwe community AGILEANMINDSET.

Onze gasten keerden zo te zien voldaan huiswaarts, na een bijeenkomst waarin nu eens niet ‘het evangelie van Agile / Lean centraal stond’, maar waar het mogelijk werd samen verder te kijken dan wat de processen voorschrijven – en de mogelijkheden die dat biedt.

Meer informatie – of ook meedoen?

Ben je benieuwd naar onze kijk op een Agile/Lean mindset? Of wil je deelnemen aan onze community waarin we verder willen bouwen? Neem dan contact op met Jessika de Waijer.