scrum en flexibel werken. Twee onverenigbare trends?

actueel
23 oktober 2017
Gonny Vink
4 minuten

Scrum is niet meer weg te denken uit de wereld van softwareontwikkeling. Scrum is een flexibele manier om producten te ontwikkelen en wordt door de mooie resultaten ook toegepast binnen andere sectoren, zoals marketing en communicatie. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire, zelfsturende teams die als resultaat van korte sprints (van max. 4 weken) steeds werkende (software)producten opleveren, die direct waarde toevoegen voor de stakeholders. In scrum staan transparante samenwerking en directe interactie voorop en moet complexiteit zoveel mogelijk worden vermeden om resultaat te optimaliseren. Om deze reden wordt er vaak een speciale kamer ingericht voor het scrumteam, waar het scrumboard vanuit alle hoeken goed zichtbaar is.

Het nieuwe, of flexibel werken zet juist een streep door deze exclusieve kamertjes. Het nieuwe werken biedt de medewerkers mogelijkheden om plaats- en tijd onafhankelijk te werken, waarbij resultaatafspraken en grote eigen verantwoordelijkheid centraal staan. Vaak gaat dit gepaard met flexibele werkplekken in grote, open ruimtes. Deze overgang vinden teams vaak erg spannend, want is er dan wel voldoende plek om bij mijn teamgenoten aan te schuiven?

Het belang van directe communicatie en samenwerken in nauw teamverband binnen scrum doen vermoeden dat de combinatie met flexibel werken geen goed plan is, maar klopt dit wel?

Hoewel de twee uit verschillende hoek komen, hebben ze behoorlijke raakvlakken. Zo staat bij beide het resultaat boven de wijze waarop dat resultaat tot stand komt en is zelfsturing in beide gevallen een belangrijk uitgangspunt. De twee zijn dan ook te verenigen, maar dan moet er wel aan een aantal zaken worden voldaan. Digitale tools kunnen namelijk uitkomst bieden. Een digitale omgeving kan de fysieke ruimte met het scrumbord uitstekend vervangen. Maar scrum werkt alleen binnen sterke teams. Ga je flexibel scrummen, maar heb je als team de zaken niet op orde, dan wordt het los zand. Herken je dat? Het ene moment roepen jullie: “Zo gaan we het doen!”, het andere staat je collega in de koffiecorner zijn onuitgesproken gevoelens te uiten aan die collega waarbij hij meestal draagvlak vindt. En weg is de commitment. Weg is het teamgevoel.

sterke teams

Wat zijn dan sterke teams? Google heeft hier uitvoerig onderzoek naar gedaan in Project Aristoteles, waarbij 180 Google teams twee jaar lang tegen het licht zijn gehouden. Uit deze studie is gebleken dat leden van sterke teams:

          geloven dat hun werk belangrijk is;
          het gevoel hebben dat hun werk voor hen persoonlijk betekenisvol is;
          duidelijke doelen en rollen hebben;
         weten dat ze op elkaar kunnen rekenen;
          zich psychologisch veilig voelen (dit is het belangrijkst).

Kijk eens naar jezelf. Hoeveel van deze punten kun jij positief beantwoorden? En hoe zit dat binnen jouw team? Ga het gesprek eens aan. Mocht je al in scrumverband samenwerken, maar loopt het allemaal nog niet zo lekker als je zou hopen, dan zijn dit wellicht punten om mee aan de slag te gaan in jullie retrospectives. Want hoe sterker het team, hoe flexibeler je met elkaar kunt samenwerken. Omdat je in de basis dezelfde waarden en normen deelt, hetzelfde verstaat onder het begrip resultaat en weet wat je aan elkaar hebt.

Tip! De website Fun Retrospectives biedt veel creatieve alternatieven voor het klassieke ‘Wat kan goed? Wat kan beter?’, die gegarandeerd waardevolle gesprekken zullen opleveren.

Tip! Als team moet je soms dieper graven dan alleen maar: ‘Het is niet af; dat moet de volgende keer anders’. Ga aan de slag met de onderstromen: waarden, zingeving, persoonlijke agenda’s, etc. De website The Team Canvas komt hiervoor met fantastische formats.

flexibel werken en scrum. Een superteam!

Flexibel werken is niet meer weg te denken uit werken in de 21ste eeuw. De jonge generatie wil niet anders meer en het biedt je de kans om werk en privé in perfecte balans te brengen. Tegelijkertijd brengt scrum de essentie weer terug in productontwikkeling: samen gewoon mooie dingen maken, die waarde toevoegen. Hoe gaaf is het als je die twee met elkaar kunt samenbrengen? In mijn volgende blogpost neem ik twee gratis digitale scrum tools onder de loep: Planner en Trello.

Wil je verder praten over dit onderwerp, neem dan contact op met mij, Emma Kastelein.