Al jaren partner voor

adaptief leiderschap

De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Van organisaties wordt daarom verwacht dat ze snel kunnen inspelen op veranderingen en veranderende omstandigheden. Het is daarom van belang dat een organisatie wendbaar is en goed kan inspelen op vragen vanuit de markt. Hiervoor is adaptief leiderschap nodig.

Adaptief leiderschap betekent dat je goed kunt omgaan met de veranderende omstandigheden en omgeving. Dit betekent dat je oog hebt voor wat er gebeurt en dat je op basis daarvan nadenkt over wat dat betekent voor jouw organisatie en dienstverlening, zodat je nieuwe diensten en producten kunt ontwikkelen en ervoor zorgen dat je organisatie of team zich continu ontwikkeld om deze veranderingen vorm te geven.

Belangrijke vragen hierbij zijn:
Zijn leidinggevenden binnen de organisatie goed in veranderen?
Begrijpen ze waarom verandering nodig is en wat dit betekent voor henzelf en hun team?
Hebben ze vertrouwen in hun medewerkers en geven ze hen voldoende ruimte om zich te ontwikkelen?
Kunnen ze omgaan met weerstand?

Wij helpen u met het ontwikkelen van adaptief leiderschap binnen uw organisatie, zodat managers succesvol leiding kunnen geven in een alsmaar veranderende wereld.

Meer informatie of bel 0645696261

leidinggeven in een veranderende wereld

In het huidige, digitale tijdperk werken medewerkers steeds vaker tijd-, en plaatsonafhankelijk. Dit vraagt om vertrouwen bij managers. Maar dat niet alleen.

De rol van leidinggevende verandert snel. Het draait steeds meer om samenwerken, de kwaliteiten van medewerkers optimaal benutten en ze de vrijheid geven om zelfstandig besluiten te nemen. Van managen naar ondersteunend leiderschap. Wat ooit begon als het nieuwe werken op basis van tijd en plaatsonafhankelijk werken door de digitale mogelijkheden heeft zich ontwikkeld tot het creëren van werkomgeving en cultuur waarin organisaties snel en flexibel kunnen handelen. Door openlijk en digitaal samen te werken vanuit een basis van vertrouwen. Van leidinggeven door 'walking around' naar leidinggeven op afstand in een flexibele context. Leiderschap waarbij je verschil durft te maken, door maximaal te kijken naar wat mensen nodig hebben om optimaal te kunnen (samen)werken. Door een omgeving te creëren op basis van psychologische veiligheid, zodat er continu geleerd en ontwikkeld wordt.

Work21 - strategie

leiderschapsprogramma met impact

work21 ontwikkelt samen met u uw visie op uw wendbare organisatie, welk leiderschap daarbij past en hoe dat er concreet uitziet. Welke rol hebben leidinggevenden, welk gedrag hoort daarbij en hoe zorgen we dat leidinggevenden van elkaar leren.

De mens staat centraal!
We geloven in co-creatie en werken samen met u aan nieuw leiderschap om de gewenste verandering te realiseren. Co-creatie zorgt ervoor dat de gewenste organisatieveranderingen positief worden gedragen door de leidinggevenden en dat ze zich eigenaarschap kunnen pakken.

Kleine stappen naar grote doelen
We geloven in kleine stappen naar grote doelen, en maken verandering graag concreet en tastbaar. We bieden leidinggevenden graag concrete handvatten, laten leidinggevenden kritisch nadenken over hun eigen rol daarbij en hoe ze samen met hun team de veranderingen voor elkaar kunnen krijgen, waarbij ze ook het verschil durven maken en weten wat medewerkers nodig hebben om te veranderen, bijvoorbeeld op basis van situationeel leiderschap.

Work21 - strategie

leiderschap binnen teams

In een wendbare organisatie hebben teams een grote mate van autonomie en zelfsturing. Op basis van de visie gaan leidinggevenden samen met hun team aan de slag om goed te kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden en omgeving. Op basis van de workstyle scan kun je met je team in kaart brengen hoe ver je hierin bent en welke thema’s aandacht nodig hebben om te ontwikkelen. Op basis van de uitkomst van de scan bepaal je met elkaar de ambitie en welke stappen je wilt zetten om daar te komen. Hiervoor kies je tools en interventies uit onze uitgebreide workstyle-gereedschapskist: experimenteerkaarten, e-learning modules, interactieve inspiratiesessies etc.

Zelf doen?
Als je meer leiderschap wilt ontwikkelen binnen je teams, je organisatie wendbaar wilt maken en leidinggevende een omgeving wilt laten creëren die daarbij past, is eigenaarschap cruciaal. Daarom leiden we medewerkers en leidinggevenden op deze transformatie zelf (verder) te begeleiden en door te ontwikkelen en daarbij steeds oog te houden voor gewenste veranderingen.

Work21 - strategie

Waarom work21?

Wij helpen organisaties wendbaar te maken in een digitale tijd. Dit doen we door een pragmatische aanpak gericht op mens, organisatie en technologie. We hebben ervaring in arbeidsintensieve en kennisintensieve organisatie waar we echt impact maken.

Meer informatie of bel 0645696261

  • Leidinggeven aan adaptieve organisaties in een veranderde wereld
  • Pragmatische aanpak voor duurzame gedragsverandering
  • Zowel voor managers als teams
  • Jarenlange ervaring

Bekend van

Work21 - Bekend van
Work21 - Bekend van
Work21 - Bekend van
Work21 - Bekend van

Meer informatie

Ben je na het lezen van onze website nieuwsgierig geworden naar work21? Laten we dan kennismaken, want wij geloven dat een goede samenwerking begint met een klik.