hybride, het beste van twee werelden

actueel
4 november 2021
Esther Slotema
5 minuten

hybride het beste van twee werelden

Hybride… volgens het woordenboek een kruising of mengvorm van twee ongelijksoortige zaken. In de biologie, kunst en cultuur al langer bekend. Denk maar aan een muilezel, een festival als Lowlands of SpiderMan 😉 En natuurlijk kennen we hybride ook van de auto-industrie. Hybride auto’s combineren twee technieken van aandrijving. Hybride brengt (vaak) het beste van twee werelden of soorten samen. En nu is hybride door de Covid pandemie al weer enige tijd het buzz-woord in werkend Nederland…

Bij work21 zien wij hybride werken ook als mengvorm. Een vorm van werken die het goede van wat er eerder was en de huidige mogelijkheden samenbrengt. Waarbij de werkactiviteit én tijd de plek bepaalt waar en hoe (samen)gewerkt wordt. Of dit nu samenkomen is op een fysieke locatie of online, op hetzelfde moment (synchroon) of op een andere tijd (asynchroon). Hybride werken staat voor een manier van werken die waarde toevoegt voor het behalen van de organisatiedoelen en waarbij medewerkers betekenisvol kunnen zijn en hun volledig potentieel kunnen benutten. “The best of both worlds.” Dit vraagt om medewerkers die bovenal wendbaar zijn zodat ze gemakkelijk kunnen meebewegen met verandering.

“Betekenisvol zijn in je werk, met name in de kenniseconomie, vraagt om een mix van geconcentreerd werken versus inspiratie van buiten en inspanning versus ontspanning.”

past hybride werken bij jouw organisatie?

Met hybride werken kun je het beste van twee werelden combineren, de keuze voor hoe je samenwerkt qua locatie en tijdstip. Belangrijk hierbij is om je te realiseren dat hybride werken een middel is waarmee je organisatiedoelen kan bereiken en geen doel op zich. Echter, is jouw organisatie wel geschikt voor hybride werken? Breng dit samen met de belangrijkste stakeholders in kaart:

  • Wat zijn de voordelen en nadelen van de manier van werken voor de Covid pandemie?
  • Wat zijn de voordelen en nadelen van de verandering naar hybride werken?

Niet overal werd en wordt met applaus gereageerd wanneer hybride werken wordt aangekondigd en dat is niet heel gek. Het thuiswerken in coronatijd was voor velen best comfortabel, de voordelen van hybride werken zijn niet altijd duidelijk en er verandert (weer) veel in hoe het werk wordt georganiseerd of hoe samengewerkt wordt. In plaats van deze weerstand als barrière te zien, is dit juist een hele mooie bron van ideeën om hybride werken succesvol te implementeren in jouw organisatie.

visievorming

Sluit het middel hybride werken aan bij het bereiken van de organisatiedoelen, omarm het dan! Om te beginnen top-down met het gezamenlijk definiëren van een heldere visie op hybride werken en duidelijke kaders. Hybride werken is geen modegril, maar echt een strategische keuze die zonder structuur geen kans van slagen heeft. Ga met de belangrijkste stakeholders om tafel en voer deze kritische dialoog. Zodat je in de implementatie kunt bouwen op de steun van deze belangrijke sponsors. Deze eigen visie op hybride werken geeft je focus en biedt een ankerpunt om gedurfde strategische keuzes te maken tijdens de uitvoering.

draagvlak creëren voor hybride werken

Goed, jullie weten zeker dat hybride werken echt gaat bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. De visie en het (afspraken)kader zijn helder en goedgekeurd. Maar: hoe nu verder? Om binnen de organisatie draagvlak te creëren voor hybride werken, ga je in deze fase in gesprek met medewerkers uit verschillende lagen in de organisatie. Hoe leeft hybride werken binnen de organisatie? Staan directie en medewerkers open voor deze andere manier van werken? Welke kansen en uitdagingen zien medewerkers voor de toekomst? In hoeverre zijn de vaardigheden en faciliteiten op orde om het hybride werken te omarmen? Hierna maak je inzichtelijk waar je als organisatie staat in de ontwikkeling naar hybride werken: kunnen, willen en mogen we hybride werken?

eigen thema’s centraal

Voor onze klanten ontwikkelden we de hybride werken-scan waarin we onze jarenlange ervaring met het implementeren van nieuwe manieren van werken, het Digital Workplace Foundational Framework (Jane Mc Connell), het model van distributed working (Matt Mullenweg, Automattic) en onze eigen workstyle-aanpak samenbrengen. Met de scan maak je inzichtelijk op welke niveaus er mogelijke belemmeringen zijn die de succesvolle implementatie van het hybride werken in de organisatie moeilijk maken. Vanuit de invalshoek van de medewerkers én de leidinggevenden! Met andere woorden, hoe brengen met hybride werken het beste van deze twee werelden samen. Het is de basis van het eigen veranderplan: de scan legt de centrale thema’s bloot die in jouw organisatie centraal dienen te staan bij succesvolle verandering richting een hybride werkomgeving en werkstijl. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als adaptieve leiderschapsvaardigheden, digitale vaardigheden en resultaatgericht werken.

Wil je meer weten over de hybride werken-scan of hoe work21 jouw organisatie kan ondersteunen bij ontwikkelen van een visie op hybride werken en het succesvol implementeren van hybride werken? Neem dan contact op met Esther Slotema.

En voor je dagelijkse dosis praktische tips over slim (samen)werken in de digitale tijd volg je natuurlijk onze LinkedIn-pagina.