leidinggevende, geef het goede voorbeeld

actueel
3 mei 2023
Esther Slotema
5 minuten

leidinggevende, geef het goede voorbeeld!

Een collega die bestanden op haar eigen laptop blijft opslaan… Terwijl jullie hebben besproken dit direct in Teams te doen zodat bestanden overal en altijd toegankelijk zijn voor het hele team... Jullie leidinggevende blijft mailtjes sturen naar het team omdat zij dat gewend is, terwijl jullie afgesproken hebben om via Teams te communiceren… Van je kinderen verwacht je dat ze maar één uur per dag op een scherm zitten, maar zelf pak je onder het mom van “ik moet nog even wat uitzoeken” continu je telefoon erbij… Aan die laatste maak ik me ook vaak schuldig. Hoe kun je van een ander verwachten zich aan de afspraken te houden, als je dit zelf ook niet consequent doet? Kortom, geef het goede voorbeeld, helemaal in een leidinggevende rol!

een helder en duidelijk signaal

Voor organisatie die wendbaar willen zijn en succesvol willen samenwerken zijn leidinggevenden die het goede voorbeeld geven essentieel. Dit bereik je met leiders die niet alleen praten over hoe de manier van werken hieraan bijdraagt, maar die het zelf ook doen én geloven. Kortom, ze hebben een belangrijke voorbeeldrol. Zo klopt wat medewerkers zien, horen en ervaren. Het resultaat? Een helder en duidelijk signaal dat medewerkers in beweging zet. Tenslotte zijn beide partijen, top-down én bottom-up, nodig om verandering in gang te zetten. Is jouw manier van werken als leidinggevende nog niet helemaal in lijn met wat de organisatie wil uitdragen? Geen probleem, zolang je hier maar transparant over bent. Dat betekent dus ook je kwetsbaar opstellen door bijvoorbeeld je teamleden uit te nodigen om jou te ondersteunen bij het omarmen van de manier van werken. Door je aan te spreken op de werkafspraken of te helpen om slimmer te werken.

leidinggevende, geef het goede voorbeeld!

het goede voorbeeld in de praktijk

Een wendbare organisatie wil het hybride werken omarmen. Om deze verandering te ondersteunen…

… vertellen de leidinggevenden over waarom hybride werken bijdraagt aan het behalen van de organisatiedoelen (door het veranderverhaal continu te herhalen), dit is onderdeel van de verandercommunicatie campagne;

… demonstreren én illustreren de leidinggevenden hoe dit eruit ziet en welke mindset & vaardigheden het vraagt (door bijvoorbeeld ook zelf met behulp van werkscenario’s op de nieuwe manier te werken);

… delen de leidinggevenden openlijk hoe ze de nieuwe manier van werken ervaren (door actief en transparant te communiceren en te delen over hoe het gaat en wat hen zelf nog niet lukt).

“Leaders are the ones who have the courage to go first, to put themselves at personal risk to open a path for others to follow.”

Simon Sinek

actieve en zichtbare leidinggevenden

Hybride samenwerken vanuit een duidelijke, eigen visie en kaders: veel organisatie zijn dit nu volop aan het ‘implementeren’. Het klinkt mooi. In de praktijk merken we dat er vaak sprake is van incongruentie tussen wat leiders zeggen en schrijven en wat ze daadwerkelijk laten zien. Zonder helder en duidelijk signaal vanuit leidinggevenden weet je zeker dat je weerstand, onrust, frustratie of verwarring bij je medewerkers kunt verwachten. De voorbeeldrol en zichtbaarheid van het hele management in de organisatie heeft enorme invloed op het succes van een verandering. Het kan het succes van de verandering met bijna 50% vergroten (bron: verandermanagement aanpak Prosci®, 2020 – hierover schreven we eerder meerdere blogs). Kortom leidinggevende, geef het goede voorbeeld …

practise what you preach

De crux is of de leidinggevenden de gekozen strategie en manier van werken (kunnen) omarmen. Zien ze zelf de positieve bijdrage van de verandering die het de organisatieontwikkeling biedt? Zijn ze in staat te denken en te handelen vanuit de nieuwe manier van werken? Wanneer dit niet zo is, dan heeft dit direct invloed op de mate van betrokkenheid van de medewerkers. Practise what you preach, anders prikken ze er zo doorheen en is het gedaan met hun vertrouwen en veranderbereidheid.

Om te zorgen voor geloofwaardige leiders is het van belang dat je het management op één lijn zit. Interpreteert iedereen de nieuwe werk visie op dezelfde manier én hebben ze vertrouwen in de voordelen die het gaat opleveren voor het behalen van het organisatiedoel? Dit heeft impact op het gedrag en de communicatie van een leidinggevende, ‘het topje van de ijsberg’. Begin met een open en eerlijk gesprek over hoe je er echt in staat: wat zit er onder de waterlijn?

leidinggevende geef het goede voorbeeld

voorbeeld en facilitator van wendbaarheid

Daarnaast gaat het dus om doen. Wendbare organisaties hebben adaptieve leiders nodig: leiders die een voorbeeldrol vervullen en die richting en ruimte geven aan hun teams en een transparante en open manier van samenwerken faciliteren. Beschikken de leidinggevenden in jouw organisatie al over de juiste vaardigheden om zelf de nieuwe manier van werken te kunnen demonstreren? Help ze door ze eerst naar zichzelf en hun eigen leiderschapsstijl te laten kijken. En om vervolgens in de huid van hun medewerkers te kruipen. Uiteraard is het belangrijk dat ze deze aannames vervolgens bij de medewerkers toetsen door het gesprek hierover aan te gaan.

Leidinggeven aan een wendbare, vaak hybride werkende, organisatie vraagt om ander leiderschap. Waarbij je niet alleen verschillende leiderschapsstijlen wisselt, maar ook andere competenties (meer) laat zien. Zo zijn leidinggevenden in een succesvolle en hybride werkende organisatie onder andere inspirerende storytellers, verbaal én non-verbaal, durven ze te experimenteren, stimuleren ze ‘working out loud’, kunnen ze digitaal denken en doen, hebben zelfreflectief vermogen en stellen zich kwetsbaar op.

leidinggevende geef het goede voorbeeld

Kortom, voor een helder en duidelijk signaal in de organisatie in de organisatie moeten de leidinggevenden worden activeert en zelf ook flink aan de bak! Wil je meer weten over hoe work21 jouw organisatie kan ondersteunen? Bij ontwikkelen en implementeren hybride werken, bijvoorbeeld met onze workstyle methode? Het leiderschap en de verandercommunicatie aanpak die daarvoor nodig is? Lees ons boek Samen werken op afstand of neem dan contact op met Esther Slotema.

Voor je dagelijkse dosis praktische tips volg je natuurlijk onze LinkedIn-pagina.