Tijd voor teamontwikkeling richting hybride werken!

actueel
14 januari 2021
Gonny Vink
3 minuten

“We zijn nu vooral bezig om het normale werk zoveel mogelijk door te laten lopen”, hoorden wij vorig jaar regelmatig van organisaties. “Tijd voor teamontwikkeling? Nou, nee, het is al lastig genoeg om ons team überhaupt goed verbonden te houden en goed geïnformeerd te zijn.”

Tja, zonde, want juist nu is er veel behoefte aan die teamverbondenheid en kun je teamontwikkeling gebruiken om je verbondenheid te vergroten, ook online! Sterker nog, het is een mooi moment om te werken aan een werkstijl die past bij hybride werken.

21e-eeuwse vaardigheden

ICT-geletterdheid, samenwerken, sociale competenties, het zijn een paar vaardigheden die in de 21e eeuw op de arbeidsmarkt van belang zijn (bron: onderwijsraad.nl, Een eigentijds curriculum) en waar het onderwijs zich ook over buigt. Goed om daar als organisatie bij stil te staan, zeker nu op dit soort vaardigheden een extra beroep wordt gedaan. Ik kan wel stellen dat het thuiswerken een enorme boost heeft gegeven aan de ICT-geletterdheid. Ook horen we soms positieve verhalen over een verbetering in de samenwerking, maar eerlijk gezegd vaker over een verslechtering.

Teamontwikkeling: ontwikkel jullie eigen werkstijl (‘workstyle’) richting hybride werken

Dit jaar vinden we de 21 terug in het jaartal. Een mooi jaar om eens die 21e-eeuwse vaardigheden binnen je eigen team onder de loep te nemen en een eigen werkstijl te ontwikkelen. Een werkstijl die past in de nabije toekomst waarin we in hybride vormen met elkaar zullen gaan samenwerken. Want terug naar hoe het ging, gaan we niet meer. De wens om flexibeler te zijn in waar je je werk doet, is zelfs bij diverse ’tegenstanders’ van thuiswerken ontstaan. Steeds meer organisaties hanteren inmiddels de term ‘hybride werken’ en denken na over hoe hier vorm aan te geven. Een passende werkstijl hoort hier bij.

De werkstijl die wij adviseren, omvat vijf succesfactoren die nodig zijn om hybride werken vorm te geven. In de afbeelding bij deze post zijn ze weergegeven. Binnen de succesfactoren kun je als team een 0- en 1-meting uitvoeren om de ontwikkeling van een team te zien. Bijvoorbeeld: in welke mate werkt een team al resultaatgericht? Is dit een niet-besproken onderwerp, of bestaan er wel individuele resultaatafspraken maar vindt er geen toets plaats met de klant of andere belanghebbenden?
Per factor of thema breng je in kaart waar je nu staat, individueel en als team, bepaal je gezamenlijk jullie ontwikkelpunten op basis van de inhoud van de succesfactoren en maak je een gericht actieplan hoe hier te komen.

ontwikkelen naar hybride werken

Teams die we hebben mogen begeleiden op dit vlak geven aan het heel fijn te vinden om met elkaar te sparren over deze thema’s en te leren van elkaar. Even uit de inhoud en een duik nemen in de wijze waarop je met elkaar wilt werken, ook in de toekomst. Je geeft antwoord op de vraag ‘wat staat ons te doen om fijner te werken en samen te werken?’ en als leidinggevende geeft het je richting om met je team stappen te zetten richting hybride werken. 

En onder het motto ‘van experimenteren kun je leren’ hebben wij het afgelopen jaar een uitgebreide set aan experimenten per thema ontwikkeld die je individueel of met je team kunt uitvoeren in het dagelijkse werk en kunt evalueren. 

Verder praten over workstyle, hybride werken of wil je je gedachten delen? Neem contact op met Esther Slotema of Myrna Everaars.

Leestip?: zie ook ‘einde aan het oude werkethos’ van collega Esther Slotema.