onderwijsinnovatie met ict

onderwijsinnovatie met ICT

work21 ondersteunt onderwijsinstellingen met het benutten van de kansen omtrent onderwijsinnovatie met ict en het onderwijsprogramma Npuls. Wij geloven dat technologie het onderwijs namelijk op een effectieve manier kan ondersteunen en verrijken. Niet alleen in het klaslokaal, maar ook op het gebied van het organiseren van onderwijs.

Digitalisering heeft de afgelopen periode een enorme vlucht genomen in het onderwijs. Noodgedwongen werd tijdens de coronapandemie snel geschakeld naar een vorm van online of hybride onderwijs. ict heeft een belangrijke rol gekregen in het onderwijs en biedt de mogelijkheid om te innoveren. Benutten jullie de kansen van digitalisering al voor het verbeteren van het onderwijs?

neem contact op
of bel 085 07 95 821

direct contact?

contact

het startpunt van onderwijsinnovatie? de docent!

Het optimaal benutten van de mogelijkheden van technologie in het onderwijs vraagt kennis en vaardigheden van de belangrijkste groep die de kwaliteit van het onderwijs bepaalt: de docenten.

Wij geloven dat ict een versneller kan zijn voor onderwijsinnovatie. Onderwijsinnovatie gaat verder dan bijvoorbeeld het digitaal beschikbaar stellen van opgenomen colleges. De inzet van technologie kan de flexibilisering en verdere personalisering van het onderwijs een impuls geven. Ook kan het kennisdeling en samenwerking bevorderen, onder docenten en over onderwijsinstellingen heen.

meer informatie
of bel 085 07 95 821

maar jij als docent loopt tegen heel wat uitdagingen aan…

 1. Er wordt veel van je verwacht op het gebied van digitale vaardigheden, maar je voelt je daarin niet ondersteund.
 2. Het overzicht ontbreekt: welke tools mag je gebruiken, welke tool gebruik je waarvoor en wat zijn daarvan de voordelen?
 3. Je hebt het gevoel dat de techniek voorop staat in plaats van de didactiek.
 4. Je krijgt wel een knoppencursus van de nieuwe tool, maar daarmee is het nog niet gemakkelijk om er goed mee te werken in het (digitale) klaslokaal.
 5. De ICT-afdeling spreekt de onderwijstaal niet. Wat is nou de didactische toepassing van die nieuwe tool?
onderwijsinnovatie met ict

vraagstukken onderwijsinnovatie

De kansen van digitalisering worden nu nog niet genoeg benut om de volledige potentie van onderwijsinnovatie met ict te verzilveren. De docent is belangrijk, maar kan het niet alleen. Wat kun je vanuit de organisatie doen om docenten te ondersteunen om ict zo zinvol mogelijk in te zetten? We zien dat terug in de volgende vraagstukken:

 • Hoe zorgen we ervoor dat onze docenten goed worden ondersteund op het gebied van onderwijs en ict? Hoe blijven docenten bijvoorbeeld op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe functionaliteiten in techniek?
 • Hoe richten we een Center for Teaching & Learning in?
 • Hoe pakken we een verandering aan binnen de organisatie en hoe nemen we onze docenten en andere collega’s hierin mee?
 • Hoe vormen we een visie en beleid op onderwijsinnovatie met ict? En hoe vertalen we dit naar een plan van aanpak richting de organisatie?
onderwijsinnovatie met ict

onderwijsinnovatie en de adoptie van technologie

Te weinig aandacht voor adoptie is één van de belangrijkste oorzaken dat digitalisering in het onderwijs niet van de grond komt. Te vaak nog wordt gedacht dat wanneer er eenmaal een goede infrastructuur ligt, de docenten en studenten vanzelf aan de slag gaan met de digitale middelen die ze tot hun beschikking krijgen.

Maar een korte introductie is niet voldoende. Zeker in het onderwijs geldt dit, waar docenten het al druk genoeg hebben. Het is voor hen vaak niet duidelijk wat zij aan de digitalisering hebben en sommige docenten vinden digitaliseren spannend, omdat ze er niet zo handig in zijn. Oftewel, veel kansen op het gebied van onderwijsinnovatie met ict worden niet (voldoende) benut.

Onderwijsinnovatie vergt namelijk meer dan een knoppentraining en wat communicatie. Het vraagt om focus op werkprocessen, gedacht vanuit de medewerker. In heldere taal én visueel. Geen A-Z lijsten of vuistdikke handleidingen, maar de juiste informatie, op het juiste moment en op de juiste plek. Bijvoorbeeld door het inzetten van digicoaches.

Bij de uitrol van een nieuwe applicatie wordt vaak vooral aandacht besteed aan hoe het werkt. Terwijl het ook handig is om te weten wat je met de applicatie kunt in je dagelijkse werk- en waarom dat handig kan zijn. Een manier om hier scherp op te blijven is de inzet van werkscenario’s, die zeker van waarde zijn voor onderwijsinnovatie met ict.

onderwijsinnovatie met ict

npuls

Het programma “Npuls” (voorheen Digitaliseringsimpuls Onderwijs) gaat 1 mei 2023 officieel van start. Hier vertellen wij u graag meer over, waaronder:

 

wat is npuls?

Npuls is een achtjarig programma dat het streven heeft om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen door sterk te investeren in onderwijsinnovatie met ict. Oftewel, een impuls voor innovatie en digitalisering. De kansen van digitalisering worden nu nog niet genoeg benut om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

Om deze kwaliteitsverhoging te realiseren, is samenwerking op het gebied van digitalisering een must. Dit programma wil daarom één ict- en kennisinfrastructuur realiseren binnen mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten.

waarom is npuls belangrijk?

Npuls is een programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. Een belangrijk doel van dit programma is ervoor zorgen dat er meer en beter opgeleide werknemers op de arbeidsmarkt komen, door zowel de digitale vaardigheden van docenten als die van studenten te verbeteren. Dit is mogelijk door middel van onderwijsinnovatie met ict.

De arbeidsmarkt en de samenleving hebben namelijk een grote behoefte aan afgestudeerden met goede digitale vaardigheden. Hoe integreren jullie digitale vaardigheden in het curriculum? Vaak gebeurt dat nog onvoldoende. Dit vergroot de kansenongelijkheid in de samenleving, want hoewel sommigen zichzelf wel de digitale vaardigheden aanleren, lukt anderen dit niet. Door Npuls wordt het makkelijker hier sneller aan te voldoen.

hoe geef je dit vorm? daar is work21 voor!

Npuls is een nieuw programma. Het programma bestaat uit transformatiehubs, pilothubs, een ict-infrastructuur en een kennisinfrastructuur met daarin Centres for Teaching & Learning. Maar hoe geven jullie hier vorm aan binnen jullie onderwijsinstelling?

work21 kan hierin helpen. Bijvoorbeeld met het opzetten of uitbreiden van een Centre for Teaching & Learning waar docenten terecht kunnen voor advies en training over het vernieuwen van hun onderwijs. Of in het begeleiden in experimenteren met nieuwe manieren om het onderwijs vorm te geven.

Met onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van onderwijsinnovatie met ict, zijn wij dé partij om u gedurende dit programma te begeleiden.

Kortom, work21 helpt u bij de vormgeving, het organiseren en verzorgen van actueel onderwijs, waarbij digitalisering een belangrijke rol speelt. Kennismaken? Neem dan onderstaand vrijblijvend contact met ons op.

neem contact op
of bel 085 07 95 821

werkscenario aanpak

In plaats van te kijken naar de technologie en hoe onderwijsinnovatie met ict toegepast kan worden, nemen wij de dagelijkse werkzaamheden als uitgangspunt. Werkscenario’s geven focus bij een overvloed aan mogelijkheden. Collega’s schrijven zich niet in voor een training Forms of Whiteboard, maar voor een workshop ‘interactie tijdens online onderwijsmomenten’. Wil je over dit onderwerp gelijk meer weten? Lees dan deze blog over online interactie.

Aan de hand van de visie en de gestelde doelen van de onderwijsinstelling, kun je prioriteit geven aan specifieke scenario’s. We beginnen met de scenario’s waar het grootste voordeel te behalen valt. Wanneer je dit goed in kaart brengt, kunnen de scenario’s ook gebruikt worden om een gefaseerde (ict) roadmap op te stellen. Meer over onze werkscenario aanpak in het onderwijs lees je hier.

onderwijsspecifieke werkscenario’s

 1. Interactie tijdens online onderwijsmomenten
 2. Het samen ontwikkelen van nieuw lesmateriaal
 3. Digitale begeleiding van studenten bij opdrachten
 4. Elkaar weten te vinden op expertise
 5. Microsoft Teams als digitaal klaslokaal
 6. Korte vragen, snelle antwoorden
 7. Gericht vergaderen
 8. Faciliteren van een online community
 9. Wendbaar en efficiënt organiseren van onderwijs
onderwijsinnovatie met ict

onderwijsspecifieke werkscenario's: 3 voorbeelden

Graag geven wij jullie nog een beter beeld bij onze werkzaamheden omtrent onderwijsinnovatie met ict. Dit zullen we doen aan de hand van de volgende 3 voorbeelden van onderwijsspecifieke werkscenario’s:

interactie tijdens online onderwijsmomenten

De concentratie vasthouden tijdens online colleges is online (nog wat) lastiger dan fysiek. Dit maakt het verzorgen van interactie en het leren anders inrichten belangrijk. Onderwijsinnovatie met ict kan hierin een belangrijke rol spelen.

We behandelen niet alleen de basisfunctionaliteiten die een Teams meeting kan bieden, zoals het opsteken van een digitale hand, het plaatsen van mensen in de spotlight en het gebruik van (creatieve) achtergronden. Ook duiken we in dit werkscenario in breakoutrooms voor werk- en brainstormgroepjes, korte quizjes en informatie ophalen met Polls (Microsoft Forms). Tenslotte zullen we ook samen brainstormen op een online Whiteboard.

microsoft teams als digitaal klaslokaal

Teams is niet alleen een video-bel tool. Je kunt binnen Teams een omgeving inrichten waarbinnen je studenten samen laat komen. Zie het als een verrijking van je digitale leeromgeving. Binnen de kanalen kunnen studenten niet alleen samenwerken aan bestanden. Ook kun je direct real-time meelezen in de bestanden waarin ze werken.

In dit werkscenario bekijken we hoe je een Teams omgeving kunt inrichten als digitaal klaslokaal, hoe je samenwerking aan documenten tussen studenten faciliteert en hoe je gesprekken voert.

het samen ontwikkelen van nieuw lesmateriaal

Wanneer je met collega’s samenwerkt aan het ontwikkelen van lesmateriaal is het prettig dat dit gepaard gaat met zo min mogelijk gedoe. Je wilt een document op een simpele manier met je collega delen en niet te veel heen-en-weer mailen met documenten, waardoor er verschillende versies ontstaan.

Om samen te werken aan documenten en ze goed te beheren, is het belangrijk dat de bestanden op de juiste plek worden opgeslagen en alle collega’s ze kunnen vinden.

Binnen dit werkscenario leer je waar je documenten het handigst opslaat, hoe je documenten deelt, hoe je live kunt samenwerken in een document en ook hoe je communiceert over een document zonder daarvoor te hoeven mailen met elkaar.

onderwijsinnovatie met ict

verder praten?

Kortom, work21 maakt écht de vertaalslag van een generieke onderwijsinnovatie met ict aanpak naar maatwerk in de vorm van onderwijsspecifieke werkscenario’s.

Ben je na het lezen van onze aanpak nieuwsgierig geworden naar work21? Wil je meer horen over onderwijsinstellingen waar we dit in de praktijk hebben gebracht? Laten we dan kennismaken, want wij geloven dat een goede samenwerking begint met een klik.

Onze onderwijsconsultants gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden voor jouw onderwijsinstelling.

vrijblijvend contact
of bel 085 07 95 821

neem contact op met Odile