onderwijsinnovatie met ICT

Digitalisering heeft de afgelopen periode een enorme vlucht genomen in het onderwijs. Noodgedwongen werd tijdens de coronapandemie snel geschakeld naar een vorm van online of hybride onderwijs. ICT heeft een belangrijke rol gekregen in het onderwijs en biedt de mogelijkheid om te innoveren. Benutten jullie de kansen van digitalisering al voor het verbeteren van het onderwijs?

work21 ondersteunt onderwijsinstellingen met het benutten van de kansen die digitalisering hen te bieden heeft. Wij geloven dat technologie het onderwijs namelijk op een effectieve manier kan ondersteunen en verrijken. Niet alleen in het klaslokaal maar ook op het gebied van het organiseren van onderwijs.

het startpunt van onderwijsinnovatie? de docent!

Het optimaal benutten van de mogelijkheden van technologie in het onderwijs vraagt kennis en vaardigheden van de belangrijkste groep die de kwaliteit van het onderwijs bepaalt: de docenten.

Wij geloven dat ICT een versneller kan zijn voor onderwijsinnovatie. Onderwijsinnovatie gaat verder dan bijvoorbeeld het digitaal beschikbaar stellen van opgenomen colleges. De inzet van technologie kan de flexibilisering en verdere personalisering van het onderwijs een impuls geven. Ook kan het kennisdeling en samenwerking bevorderen, onder docenten en over onderwijsinstellingen heen.

 

Maar jij als docent loopt tegen heel wat uitdagingen aan...

 • Er wordt veel van je verwacht op het gebied van digitale vaardigheden, maar je voelt je daarin niet ondersteund.
 • Het overzicht ontbreekt: welke tools mag je gebruiken, welke tool gebruik je waarvoor en wat zijn daarvan de voordelen?
 • Je hebt het gevoel dat de techniek voorop staat in plaats van de didactiek.
 • Je krijgt wel een knoppencursus van de nieuwe tool, maar daarmee is het nog niet gemakkelijk om er goed mee te werken in het (digitale) klaslokaal.
 • De ICT-afdeling spreekt de onderwijstaal niet. Wat is nou de didactische toepassing van die nieuwe tool?

de docent kan het niet alleen

De kansen van digitalisering worden nu nog niet genoeg benut om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. De docent is belangrijk maar kan het niet alleen. Wat kun je vanuit de organisatie doen om docenten te ondersteunen om ICT zo zinvol mogelijk in te zetten? We zien dat terug in de volgende vraagstukken:

 • Hoe zorgen we ervoor dat onze docenten goed worden ondersteund op het gebied van onderwijs en ICT? Hoe blijven docenten bijvoorbeeld op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe functionaliteiten in techniek?
 • Hoe richten we een Center for Teaching & Learning in?
 • Hoe pakken we een verandering aan binnen de organisatie en hoe nemen we onze docenten en andere collega’s hierin mee?
 • Hoe vormen we een visie en beleid op onderwijsinnovatie met ICT? En hoe vertalen we dit naar een plan van aanpak richting de organisatie?

adoptie van technologie in het onderwijs

Te weinig aandacht voor adoptie is één van de belangrijkste oorzaken dat digitalisering in het onderwijs niet van de grond komt. Te vaak nog wordt gedacht dat wanneer er eenmaal een goede infrastructuur ligt, de docenten en studenten vanzelf aan de slag gaan met de digitale middelen die ze tot hun beschikking krijgen. Maar een korte introductie is niet voldoende. Zeker in het onderwijs geldt dit, waar docenten het al druk genoeg hebben. Het is voor hen vaak niet duidelijk wat zij aan de digitalisering hebben en sommige docenten vinden digitaliseren spannend, omdat ze er niet zo handig in zijn.

Dit vergt meer dan een knoppentraining en wat communicatie. Het vraagt om focus op werkprocessen, gedacht vanuit de medewerker. In heldere taal én visueel. Geen A-Z lijsten of vuistdikke handleidingen, maar de juiste informatie, op het juiste moment en op de juiste plek. Bijvoorbeeld door het inzetten van digicoaches.

Bij de uitrol van een nieuwe applicatie wordt vaak vooral aandacht besteed aan hoe het werkt. Terwijl het ook handig is om te weten wat je met de applicatie kunt in je dagelijkse werk – en waarom dat handig kan zijn. Een manier om hier scherp op te blijven is de inzet van werkscenario’s.

digitale vaardigheden

De arbeidsmarkt en de samenleving grote behoefte aan afgestudeerden met goede digitale vaardigheden. Hoe integreren jullie digitale vaardigheden in het curriculum? Vaak gebeurt dat nog onvoldoende.

De Digitaliseringsimpuls Onderwijs is een programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. Een belangrijk doel van dit programma is ervoor zorgen dat er meer en beter opgeleide werknemers op de arbeidsmarkt komen, die door hun digitale vaardigheden de vragen op de arbeidsmarkt en binnen de maatschappij goed kunnen beantwoorden. Dat organiseren we door actueel onderwijs te verzorgen waarin digitalisering een belangrijke rol heeft.

 

 

 

werkscenario aanpak

In plaats van te kijken naar de technologie en hoe deze toegepast kan worden, nemen wij de dagelijkse werkzaamheden als uitgangspunt. Werkscenario’s geven focus bij een overvloed aan mogelijkheden. Collega’s schrijven zich niet in voor een training Forms of Whiteboard, maar voor een workshop ‘interactie tijdens online onderwijsmomenten’. Wil je over dit onderwerp gelijk meer weten? Lees dan deze blog over online interactie.

Aan de hand van de visie en de gestelde doelen van de onderwijsinstelling, kun je prioriteit geven aan specifieke scenario’s. We beginnen met de scenario’s waar het grootste voordeel te behalen valt. Wanneer je dit goed in kaart brengt, kunnen de scenario’s ook gebruikt worden om een gefaseerde (ict) roadmap op te stellen. Meer over onze werkscenario aanpak in het onderwijs lees je hier.

onderwijsspecifieke werkscenario's

 • Interactie tijdens online onderwijsmomenten  
 • Het samen ontwikkelen van nieuw lesmateriaal
 • Digitale begeleiding van studenten bij opdrachten
 • Elkaar weten te vinden op expertise
 • Microsoft Teams als digitaal klaslokaal
 • Korte vragen, snelle antwoorden
 • Gericht vergaderen
 • Faciliteren van een online community
 • Wendbaar en efficiënt organiseren van onderwijs

verder praten?

Ben je na het lezen van onze aanpak nieuwsgierig geworden naar work21? Wil je meer horen over onderwijsinstellingen waar we dit in de praktijk hebben gebracht? Laten we dan kennismaken, want wij geloven dat een goede samenwerking begint met een klik. Onze onderwijsconsultants Kim en Rianne gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden voor jouw onderwijsinstelling.