aan de slag met AI: de eerste 3 stappen

De keuze om als organisatie ‘iets’ met AI te doen lijkt logisch. Logisch omdat er veel voordelen zijn te behalen. En wat zijn dan de voordelen voor jullie organisatie? En wat moeten we daarvoor organiseren? Deze vragen beantwoorden is nodig om te zorgen dat AI effectief gebruikt wordt en optimaal waarde toevoegt.

We bieden deze 3 stappen aan om jullie organisatie voor te bereiden op AI en helpen bij het benutten van de volledige potentie ervan. Na 3 workshops is jullie organisatie geïnspireerd om hiermee aan de slag te gaan en om eventuele vervolgstappen te zetten.

samen sparren?

in een half uur kijken welke oplossing het meest geschikt is voor jouw specifieke situatie

vrijblijvende sessie inplannen
governance aanpak

stap 1: verkenning en inspiratie

Hoewel AI inmiddels steeds meer geadopteerd wordt door de samenleving kan het voor organisaties best abstract zijn. Wat kan AI betekenen voor het uit te voeren werk? Wat kan AI betekenen voor de mensen die het uitvoeren?

AI kan een abstract begrip lijken, maar tijdens onze inspiratieworkshop laten we zien wat het concreet voor jouw organisatie en medewerkers kan betekenen. Want hoewel AI veel technologische componenten heeft is het belangrijkste onderdeel van de stap naar AI de aan te nemen mindset.  We verschuiven de mindset van technologie naar mogelijkheden en helpen jullie de kansen van AI te omarmen.

  • Duur: 2 uur
  • Doelgroep: Management

stap 2: visie en keuzes

Nadat je geïnspireerd bent en het AI landschap hebt verkent is het belangrijk om in kaart te brengen van de visie op het gebruik van AI binnen jullie organisatie. We gaan een stap verder door de toepassing van AI met elkaar te bespreken. Welke doelen willen jullie bereiken en hoe kunnen AI tools daarbij helpen? We helpen hierin ook keuzes te maken in het gebruik van AI tools op basis van wat je er mee wilt bereiken. Daarnaast zijn goede werkafspraken ook essentieel. In deze workshop is daar aandacht voor. 

Duur: 4 uur
Doelgroep: IT, HR, communicatie & business 

weerstand op techniek

stap 3: AI is je Mattie

AI wat is het wel en wat niet? Hoe stel je goede vragen? Hoe pas je het toe in de praktijk? Hoe ga je om met ethiek en oordeelsvorming?

Bij work21 geloven we dat een succesvolle AI-strategie begint met de juiste mindset, een solide basis en de juiste vaardigheden. Het werken met AI brengt ons als mensen een andere dynamiek met de werkzaamheden die we doen. Ons werk zal meer draaien om het doelgericht aanleveren van input en het controleren van output.

Deze workshop richt zich op de praktische vaardigheden in je eigen werkcontext die nodig zijn om effectief met AI te werken. Van het stellen van de juiste vragen tot het controleren van de output, we rusten medewerkers uit met de kennis en tools om veilig en efficiënt met AI te opereren.

Duur: 4 uur,
Doelgroep: iedereen die met AI aan de slag gaat