ministerie van ezk-Inv

transitie naar meer flexibel werken

uitdaging

De kerndepartementen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag zijn in ontwikkeling naar een meer netwerkende en samenwerkende overheid. Daarnaast hebben de ministeries een digitaliseringsslag gemaakt naar werken in de Cloud, is de werkplekfactor verlaagd en hebben medewerkers en leidinggevenden geen eigen werkplek meer. ‘Flexibeler samenwerken’ wordt hierdoor noodzakelijk. Het vraagt van iedereen in de organisatie na te denken over hoe vorm te geven aan het dagelijkse werk en de samenwerking en hoe te (net-) werken in de keten waarin je werkt.

Om de transitie naar flexibel samenwerken te begeleiden, startte het toenmalige ministerie van Economische Zaken een aantal jaar geleden o.a. het programma Flexibel Samenwerken. work21 was er vanaf begin 2018 bij en ondersteunde het programmateam met gesprekken voeren met directeuren, het meedenken over een groeimodel, de transitie en bijeenkomsten voor directies en teams. Het programma duurde tot juli 2019 en is daarna overgedragen aan lijnorganisatie van de directie Bedrijfsvoering.

meer informatie
of bel 085 07 95 821

oplossing

Per thema* hebben we inzichtelijk gemaakt welke stappen een team of medewerker kan doorlopen aan de hand van een groeimodel en vragenlijst. We zijn in gesprek gegaan met MT’s van directies over dit model en inventariseerden hoe zij vonden dat ze ervoor stonden en wat hun ambitie is. Met het MT maakten we afspraken voor vervolg met de gehele directie als daar behoefte aan was. Dat resulteerde de ene keer in gezamenlijke bijeenkomsten om het gesprek aan te gaan en afspraken te maken en de andere keer in een op maat gesneden sessie over digitaal samenwerken.

*) Thema’s flexibel samenwerken: bereikbaar en beschikbaar, persoonlijke effectiviteit, leidinggeven op effect, kennisdelen en samenwerken, werk-privé balans.

meer informatie
of bel 085 07 95 821

neem contact op met Loes

work21-bedrijfslocatie-utrecht
of kom op bezoek!