en toen kwam Microsoft Teams

actueel
7 mei 2020
Robin Hartlieb
2 minuten

Steeds meer organisaties hebben de overstap gemaakt naar Microsoft Teams. Sommige organisaties werken al een langere tijd met MS Teams. Andere organisaties hebben juist heel hard gewerkt om dit versnelt beschikbaar te stellen. Mooi om te zien hoe de afgelopen weken grote slagen zijn gemaakt rondom het digitaal werken. Zo is thuiswerken voor steeds meer medewerkers mogelijk gemaakt.

governance

Naast thuiswerken, kan de overstap naar Microsoft Teams zorgen voor een grote verandering voor veel medewerkers. Zeker als je altijd gewend bent geweest om fysiek te vergaderen. Met Microsoft Teams vergader je digitaal door te videobellen, wat toch even anders is.
Wat we zien is dat veel organisaties ervoor kiezen om alleen videobellen en de chatfunctie beschikbaar stellen. Dat kan verschillende redenen hebben. Ten eerste medewerkers geleidelijk mee te nemen in de verandering. Ten tweede om wildgroei te voorkomen. Eerst moet nagedacht worden hoe de opties binnen Microsoft Teams kunnen worden aangezet. Wil je starten met Microsoft Teams en is governance nieuw voor je? Lees vooral het verhaal van Loes.

meer dan alleen een communicatiemiddel

Door alleen videobellen en chatten beschikbaar te stellen, wordt met name alleen aandacht besteedt aan 1-op-1 communicatie en online vergaderen. Microsoft Teams is echter meer dan alleen een communicatiemiddel. Het biedt meerdere mogelijkheden om efficiënt en effectief samen te werken in teams. Een organisatie die onlangs versneld is overgestapt van Skype voor bedrijven naar Microsoft Teams is de WUR.  Vanuit het onderzoeksteam Vegetation, Forest and Landscape Ecology kwam de vraag om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden die Microsoft Teams biedt rondom communicatie en samenwerken. Door middel van twee sessies is dit team meegenomen in Microsoft Teams. Ook is er aandacht besteedt aan het maken van werkafspraken bij digitaal samenwerken. Het is mooi om te zien hoe Microsoft Teams binnen dit team voor meer samenwerking heeft gezorgd. “Ik merk dat Microsoft Teams het laagdrempelig maakt voor iedereen om berichten en kennis te delen. We zien meer van elkaar wat we doen, dan dat we eerst deden met mail.” 

 class=

communicatie apps

Naast de mogelijkheden met Microsoft Teams, zien we dat de hoeveelheid van applicaties momenteel toenemen. Je kent ze wellicht wel: Skype voor Bedrijven, Hangouts, Zoom, WebEx, maar ook Outlook, WhatsApp en Facetime. Allemaal apps om te communiceren met je team. Maar hoe houd je al deze ballen hoog en wat gebruik je nu waarvoor? Let bijvoorbeeld op de veiligheidseisen, en het is als team van belang om in deze situatie goede werkafspraken te maken. Maak samen de afweging welk communicatiemiddel waarvoor wordt gebruikt en maak dit zichtbaar binnen het team.

Wil je meer weten over goed starten met Teams? Neem contact op met ons.